Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Trong đó công tác cải cách hành chính là nội dung quan trọng của nền hành chính nhà nước. góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước và có vai trò quyết định sự thành công của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước với mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.

Những năm qua huyện Vũ Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm hiện đại hóa nền hành chính, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công khai, minh bạch trong thực hiện các thủ tục hành chính; thực hiện các dịch vụ công qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng chính phủ điện tử cấp huyện; kịp thời ban hành các quyết định, kế hoạch, công văn chỉ đạo việc kiểm soát thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa hồ sơ các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trung tâm hành chính công huyện Vũ Quang

Danh mục các thủ tục hành chính được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các ngành và các địa phương trong huyện cũng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh, quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND huyện về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Huyện Vũ Quang triển khai công tác cải cách hành chính

Xác định đẩy mạnh CCHC góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp phát triển kinh doanh trên địa bàn, huyện đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc để phục vụ tổ chức, cá nhân... Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực thi công vụ và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại các bộ phận nhạy cảm như: bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng, quản lý dự án, tuyển dụng, đào tạo... Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra CCHC, chỉ ra những việc làm được và chư đực để từ đó nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; tập trung thực hiện CCHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC…

Các quy đinh hồ sơ, danh mục thủ tục hành chính được cập nhật thường xuywwn tai Trung tâm hành chính công huyện, thuận tiện cho người dân khi đến làm các thủ tục.....

Tuy công tác CCHC có chuyển biến tích cực nhưng thực tế cho thấy, việc thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại một số địa phương chất lượng, hiệu quả chưa cao; trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức hạn chế, chưa nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ; công tác giải quyết TTHC chưa đáp ứng sự mong đợi của người dân, doanh nghiệp;  Một số TTHC còn rườm rà, quy trình giải quyết chưa khoa học, thời gian trả kết quả chưa nhanh, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; người dân đến làm TTHC chưa được hướng dẫn cụ thể, chi tiết... Nguyên nhân là do người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC dẫn đến thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Việc bố trí cán bộ trực tại bộ phận “một cửa” ở một số địa phương chưa đúng chuyên môn, năng lực...

Nhân dân đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện Vũ Quang

Từ những tồn tại, hạn chế đó cho thấy: vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức và đặc biệt là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước có vai trò rất quan trọng, quyết định sự thành công của quá trình CCHC. Chính vì vậy, người đứng đầu các ngành, các địa phương trong huyện và đội ngũ cán bộ, công chức cần tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ trong việc thực thi nhiệm vụ để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Và muốn làm được điều đó đòi hỏi cần phải nâng cao hơn nữa vai trò của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu trong cải cách hành chính, các cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, Người được bố trí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính phải có trình độ chuyên môn, nắm chắc quy trình giải quyết từng vụ việc cụ thể, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin; thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Trong kiểm tra, đánh giá phải dựa trên hiệu quả công việc, bảo đảm tính công tâm, khách quan; đánh giá, nhận xét đúng người, đúng việc nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi thiếu trách nhiệm, sai phạm nghiêm trọng xâm hại quyền lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, công dân. Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính phải đảm bảo công khai minh bạch, nâng cao trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công cần thiết. Bên cạnh đó, cần đầu tư kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động cải cách hành chính: Hệ thống máy tính, phần mềm... nhằm rút ngắn quá trình chuyển tải hồ sơ, thông tin cần thiết giữa các bộ phận có liên quan cũng như giữa người dân với cơ quan nhà nước.

Người dân tra cứu các thủ tục tại Trung tâm hành chính công huyện

Thứ hai, đội ngũ cán bộ, công chức cần nâng cao nhận thức, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình; không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói cán bộ phải có tài và đức; có đức mà không có tài thì không khác gì ông Bụt, không làm hại ai nhưng cũng không làm được gì có ích cho mọi người; ngược lại, có tài mà không có đức thì sẽ trở thành kẻ phá hoại. Tài và đức luôn song hành với nhau, quyết định năng lực và nhân cách người cán bộ, công chức. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, công chức cũng phải đặt lợi ích của Nhân dân, của Đảng và Nhà nước lên hàng đầu. Trong giao tiếp, ứng xử với Nhân dân phải luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không thờ ơ, lơ là trước những yêu cầu, bức xúc của Nhân dân; tích cự đấu tranh với những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà đối với dân; đảm bảo giải quyết đúng quy trình, lịch hẹn theo quy định; luôn lắng nghe ý kiến góp ý của người dân về thái độ phục vụ để điều chỉnh kịp thời. Mỗi cán bộ, công chức thường xuyên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động học hỏi, giáo dục tính liêm chính, đạo đức công vụ, rèn luyện kỹ năng. Khi nắm chắc chuyên môn sẽ không ngừng sáng tạo trong xử lý công việc, giải quyết các tình huống đa dạng, phức tạp trong mối quan hệ với Nhân dân. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức cần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm với phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến ở các cấp độ nhằm đáp ứng nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của Nhân dân.

Lãnh đạo UBND huyện Vũ Quang làm việc với các phòng, ban chuyên môn để giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính

Thứ ba, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cải cách hành chính. Cải cách hành chính có tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qua tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức. Tuyên truyền kết hợp với giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục, lồng ghép tuyên truyền qua các đợt tập huấn chuyên ngành cho cán bộ, công chức hàng năm. Quá trình cải cách hành chính luôn thể hiện thông tin hai chiều giữa Nhà nước và Nhân dân, giữa cán bộ, công chức và người dân. Tuyên truyền về cải cách hành chính giúp người dân hiểu, nắm rõ quy trình, thủ tục, biết quyền, yêu cầu của mình được thực hiện như thế nào. Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Duy trì chuyên mục cải cách hành chính ở các đài truyền thanh của xã, huyện; thường xuyên có chuyên mục gặp gỡ, đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời tuyên truyền về kết quả cải cách hành chính cũng như giải đáp, xử lý những vướng mắc của người dân, qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, nâng cao sự hài lòng và tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức vào tiến trình cải cách hành chính. Bênh cạnh đó, cơ quan nhà nước đẩy mạnh hơn nữa việc công khai các quy trình, thủ tục thực hiện công việc tại các điểm giao dịch giữa cơ quan nhà nước với người dân; thường xuyên khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức. Qua đó, cơ quan nhà nước có thể tìm hiểu, nắm rõ thêm về tâm tư, nguyện vọng cùa người dân, đây là cơ sở để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế xã của địa phương

Việc cải cách hành chính là một nội dung quan trọng của nền hành chính nhà nước nhằm thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo tính công bằng, minh bạch, giảm bớt thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, vì vậy người đứng đầu và cán bộ, công chức cần nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của mình trong cải cách hành chính nhằm giúp cho chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày càng được nâng cao; các thủ tục hành chính phải được cải cách theo hướng chặt chẽ, nhanh gọn, đảm bảo về mặt thủ tục, pháp lý, giảm thời gian và giảm chi phí. Cùng với đó thái độ phục vụ phải tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.350
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.104
  Online: 17