Chiều ngày 20/06, UBND huyện tổ chức cuộc họp để cho ý kiến về một số nội dung trình kỳ họp lần thứ 4, HĐND khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Khắc Bằng- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Bùi Khắc Bằng- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo: tình hình, kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu,chi ngân sách năm 2022; kết quả thực hiện chương trình xây dựng dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; dự thảo quyết định về quy định tạm thời một số chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; dự thảo nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2022-2025; dự thảo tờ trình, nghị quyết về việc đề nghị ban hành “ Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo”…

Trưởng phòng NN&PTNT Nguyễn Trường Thọ : Trình bày dự thảo quyết định về quy định tạm thời một số chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; dự thảo nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2022-2025

Trưởng phòng TNMT huyện Nguyễn Trọng Nghĩa: Trình bày dự thảo tờ trình, nghị quyết về việc đề nghị ban hành “ Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo”

Các đại biểu đã tham gia bổ sung làm rõ  những kết quả đạt được và khó khăn trong công tác triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực KT-XH, nông nghiệp nông thôn, thu - chi ngân sách nhà nước, những vấn đề tồn đọng kéo dài như đất đai, TNMT…Công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên các lĩnh vực...

Các địa phương, phòng, ngành phát biểu đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào các dự thảo tờ trình, nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện; đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo”.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn: Đề nghị các phòng, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Khắc Bằng- Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung các báo cáo của các phòng, ngành liên quan và Văn phòng UBND huyện. Ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu đối với các dự thảo báo cáo tại hội nghị. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng ngành liên quan và Văn phòng UBND huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trong thời gian sớm nhất, trình Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định trước khi  trình tại kỳ họp HĐND huyện sắp tới.

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng thời đề nghị các phòng ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp theo chức năng nhiêm vụ thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023; công tác đầu tư công. Tăng cường công tác quản lý đất đai, giải quyết các đơn thư khiếu nại, các vướng mắc tồn đọng kéo dài, ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở...


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.526.434
  Trong năm: 686.610
  Trong tháng: 6.828
  Trong tuần: 17.635
  Trong ngày: 1.362
  Online: 40