Ngày 20/6, Ban Đoàn kết công giáo huyện Vũ Quang tổ chức Đại hội đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự có đ/c Nguyễn Văn Luận- Phó Chủ tịch Ủy Ban đoàn kết công giáo tỉnh; đ/c Bùi Khắc Bằng- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đ/c Trần Bình Lâm- Chủ tịch UBMTTQ huyện; hội đồng giáo xứ và 52 giáo dân tiêu biểu trong toàn huyện.

Tham dự có đ/c Nguyễn Văn Luận- Phó Chủ tịch Ủy Ban đoàn kết công giáo tỉnh; đ/c Bùi Khắc Bằng- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đ/c Trần Bình Lâm- Chủ tịch UBMTTQ huyện; hội đồng giáo xứ và 52 giáo dân tiêu biểu trong toàn huyện.

Toàn huyện Vũ Quang hiện có 1.390 đồng bào giáo dân, 1 giáo xứ, 5 giáo họ. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, người công giáo huyện Vũ Quang có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”...

Đại diện Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh và lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong 5 năm qua, đồng bào công giáo huyện Vũ Quang đã đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng NTM, hiến trên 1.000 m2 đất các loại và nhiều cây, tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, làm đường giao thông nông thôn. Bà con đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng 1,5 km đường giao thông nông thôn; cải tạo nâng cấp 5 nhà văn hóa thôn; xây dựng 26 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế, bà con công giáo còn tích cực tham gia tốt các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương, nhất là trong đợt bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Phạm Cẩm Hà khai mạc, giới thiệu đại biểu 

Chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bà con công giáo trên địa bàn Vũ Quang đã chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, của tỉnh và của huyện. Đặc biệt, các giáo xứ, giáo họ không tổ chức tập trung đông người, thay vào đó là tổ chức hành lễ trực tuyến; ủng hộ đồng bào miền Nam 52 triệu đồng và gần 4 tạ lương thực, rau củ quả.

Đại diện Ban Đoàn kết công giáo huyện Vũ Quang báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo Vũ Quang thời gian qua; từ đó, rút ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Giáo dân nguyễn Hoài Sơn tham luận nội dung: Tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, giáo dân phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng NTM

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Đoàn kết công giáo huyện Vũ Quang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo; tuyên truyền, vận động đồng bào ra sức thi đua lao động sản xuất, mở rộng chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, đẩy mạnh phát triển ngành nghề.

Giáo dân Nguyễn Văn Toại- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện tham luận nội dung: Tuyên truyền, vận động bà con giáo dân và cán bộ, công chức là giáo dân tham gia hoạt động xã hội trong các cơ quan, bộ máy chính quyền, MTTQ và Đoàn thể các cấp

Thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động của MTTQ, phong trào thi đua của Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, thực sự góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện nhà. Trong đó, phấn đấu tăng trưởng kinh tế hàng năm trong các vùng giáo từ 7 - 8%; thu nhập đầu người đạt 43 - 47 triệu đồng/năm. Xây dựng 15 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 trệu đồng trở lên; xây dựng được 4 vườn sinh thái, 75% hộ gia đình đạt tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp. Thực hiện tốt 100% số trẻ em, con em vùng giáo được học tập, đến lớp đúng độ tuổi. Tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ, hương ước thôn xóm.

Phó Chủ tịch Ủy Ban đoàn kết công giáo tỉnh Nguyễn Văn Luận: Nhiệm kỳ tới, Ban Đoàn kết công giáo huyện Vũ Quang cần tăng cường khối đoàn kết bà con công giáo, đẩy mạnh sản xuất, không ngừng cải thiện đời sống; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và các phong trào tại địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy Ban đoàn kết công giáo tỉnh Nguyễn Văn Luận và đ/c Bùi Khắc Bằng- Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện Vũ Quang cũng như những đóng góp lớn lao của đồng bào Công giáo huyện vào sự phát triển của quê hương, nhất là tinh thần đoàn kết, chung sức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, từ thiện xã hội…

Đ/c Bùi Khắc Bằng- Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và MTTQ, các đoàn thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra, các đồng chí đề nghị các chức sắc, chức việc, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện và bà con giáo dân phát huy hơn nữa những giá trị đạo đức của tôn giáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm của công dân; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trở thành cầu nối giữa lương - giáo, tuyên truyền đồng bào công giáo vừa thực hiện trách nhiệm của công dân vừa thực hiện theo tín ngưỡng tôn giáo, chung sức đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Tuyên truyền, vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, tham gia tích cực trong các phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo củng cố tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện và Ban Đoàn kết Công giáo các cấp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy Ban đoàn kết công giáo tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để ủy ban đoàn kết công giáo các cấp hoạt động có hiệu quả, đưa phong trào thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đồng bào Công giáo ngày càng phát triển.

Đại hội biểu quyết cử Ban Đoàn kết công giáo huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu cử 2 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội cũng đã tổ chức hiệp thương cử Ban Đoàn kết công giáo huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 11 ủy viên; ông Nguyễn Văn Hà được bầu giữ chức Trưởng ban Đoàn kết công giáo huyện Vũ Quang lần thứ V.

Đại diện Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng hoa chúc mừng 11 ủy viên Ban Đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội cũng hiệp thương cử 2 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Vũ Quang cũng trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022. (Trong ảnh: trao tặng giấy khen cho 5 cá nhân).

Trước lễ khai mạc, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2022- 2027 đã dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ huyện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.526.593
  Trong năm: 686.610
  Trong tháng: 6.828
  Trong tuần: 17.635
  Trong ngày: 1.563
  Online: 102