Chiều ngày 13/6, Thường trực Huyện ủy Vũ Quang phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư Huyện ủy Trần Hậu Tám - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh.chủ trì. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bùi Khắc Bằng - Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và các Ban chuyên môn Hội CCB tỉnh.

Tại buổi duyệt, Hội CCB huyện đã báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, trên cơ sở Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội CCB huyện và cơ sở và hướng dẫn của Hội CCB cấp trên. Ngay sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở, Hội CCB huyện Vũ Quang đã quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội CCB huyện, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tịch Hội CCB huyện Nguyễn Quốc Thìn báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2022-2027

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội cơ bản hoàn tất, các văn kiện để trình đại hội như: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH, đề án nhân sự, chương trình đại hội được thực hiện đúng theo quy định.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến dự thảo báo cáo đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, dự kiến nhân sự, các tham luận tại đại hội, nhất là cần phân tích đánh giá, có số liệu so sánh, minh chứng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm, các chỉ tiêu, khâu đột phá nhiệm kỳ mới….

Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Quang Điền: Trong việc đánh giá phải chính xác, khách quan thế hiện được vai trò của CCB trong các phong trào; nhiều nội dung, phong trào  Hội CCB các cấp triển khai thực hiện làm rất tốt nhưng trong báo cáo chưa phản ánh, vì vậy, Hội CCB cần phải rà soát lại để đư vào báo cáo.

Trưởng Ban tổ chức chính sách Hội CCB tỉnh Võ Trọng Tài: Báo cáo kiểm điểm BCH cần chỉ rõ những việc làm được và chưa được; các mũi đột phá nhiệm kỳ mới cần chọn những nội dung sát thực với tình hình, nhiệm vụ của huyện; cần xác định được tỷ lệ thu hút và quan tâm đến nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ….

Phó trưởng Ban dân vận Huyện ủy Nguyễn Thái Hòa: Các phần trong báo cáo  phải cân đối, tránh trùng lặp, khi đưa số liệu vào phải phù hợp theo từng mục; các chỉ tiêu cần bám sát với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; tham luận phải đánh giá sát đúng với tình hình thực tế tại địa phương và nếu giải pháp tương ứng.

Ngoài ra, hội nghị cũng quan tâm tới các công tác trọng tâm khác như: tập trung tuyên truyền, phát động thi đua hướng tới Đại hội; trang trí khánh tiết, chuẩn bị chu đáo các nội dung để Đại hội diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các hội viên Hội CCB cơ sở.  

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng: Báo cáo đang còn chung chung chưa làm được nổi bật những việc Hội CCB đã làm được trong thời gian qua; cần phải rà soát lại thật cụ thể phần việc đã thực hiện để đưa vào báo cáo. Hội CCB huyện cần nghiên cứu và chọn các khâu đột phá thật cụ thể tránh chung chung nhưng phải gắn với các phong trào của Hội và nhiệm vụ của huyện; nhân sự phải chặt chẽ đúng quy trình; các tham luận phải có chiều sâu; xây dựng kịch bản đại hội chi tiết chặt chẽ; sau đại hội phải kịp thời xây dựng chương trình hành động….

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thiều Quang: Báo cáo kết quả hoạt động cần phải có dẫn chứng cụ thể, thể hiện được sự đóng góp của Hội CCB vào nhiệm vụ chung của huyện và phải có sự khác biệt so với các hội đoàn thể khác. Hội CCB huyện cần tập trung nghiên cứu để lựa chọn mũi đột phá của hội trong nhiệm kỳ mới nhưng cần gắn với những mũi đột phá của huyện, các chỉ tiêu phải cụ thể; báo cáo kiểm điểm ban chấp hành cần phải đánh giá một cách toàn diện nếu lên được mặt ưu điểm, khuyết điểm rõ ràng.

Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Trần Hậu Tám: Đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy Vũ Quang và công tác chuẩn bị các nội dung, chương trình đại hội của Hội CCB huyện. Đồng thời yêu cầu: Hội CCB  huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo; trong đó, đặc biệt chú trọng việc đề ra các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phải sát đúng với tình hình, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vũ Quang trong giai đoạn mới

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Hội CCB huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn chỉnh văn kiện Đại hội, đặc biệt báo cáo phải cô động, súc tích, có hồn và cần phải đánh giá thẳng thắn, nhận định cụ thể; tập trung rà soát, cập nhật số liệu thuyết phục, trong đó cần thể hiện đậm nét việc Hội CCB phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; CCB tham gia xây dựng NTM….

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân kết luận buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Kiểm điểm cần phải bám vào nhiệm vụ của Ban chấp hành để phân tích đánh giá một cách toàn diện về ưu, nhược điểm những mặt còn tồn tại, hạn chế. Việc xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng và mũi đột phá cho nhiệm kỳ mới Hội CCB huyện cần chọn những nội dung phù hợp, sát đúng với tình hình, yêu cầu phát triển của huyện và thực tế chất lượng tổ chức Hội và hội viên hiện nay. Trong đó cần đưa chỉ tiêu các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững, mỗi chỉ tiêu phải gắn liền với khẩu hiệu hành động, đặc biệt là cần phải có cái riêng, cái khác so với nhiệm kỳ trước và khác với các địa phương khác; các tham luận phải chất lượng, phản ánh toàn diện các phong trào của hội và có cái đặc trưng riêng của từng địa phương, đưa ra được các giải pháp, nhất là CCB phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư huyện ủy đề nghị: Các Ban xây dựng Đảng Hyện ủy giúp đỡ Hội CCB rà soát các nội dung văn kiện, chương trình đại hội; các hội, đoàn thể giúp đỡ các khâu như: hậu cần, khánh tiết.... để Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp.

    Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Vũ Quang, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ tổ chức vào ngày 7-8 tháng 7 năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.526.365
  Trong năm: 686.610
  Trong tháng: 6.828
  Trong tuần: 17.635
  Trong ngày: 1.242
  Online: 32