Chiều ngày 9/6, Thường trực Huyện ủy Vũ Quang và Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh tổ chức duyệt nội dung Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2022 -2027. Tham dự có các đồng chí Phan Hồng Yến – Phó chủ tịch UBND huyện; Trần Bình Lâm – Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Các đồng chí Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Luận – Phó chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh chủ trì buổi duyệt.  

Tại buổi duyệt, Ban đoàn kết công giáo huyện đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện. nhiệm kỳ 2022-2027.

Phó chủ tịch UBMTTQ huyện Phạm Cẩm Hà: Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện. nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã cơ bản hoàn tất, văn kiện Đại hội, các nội dung tham luận, công tác nhân sự, phân bổ đại biểu và các nội dung liên quan đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng với đó công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cũng đã được quan tâm thực hiện. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Vũ Quang, nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến diễn ra trong tháng 6 năm 2022.

Phó trưởng Phòng nội vụ huyện Nguyễn Chiến Thắng: Bố cục báo cáo cần phải chặt chẻ, cân đối hài hòa, cần đưa thêm các số liệu để so sánh thuyết phục, làm nổi bật báo cáo….

Phó chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến: Cần rà soát kỹ số liệu khi đưa vào trong báo cáo và có sự so sánh cụ thể; chỉ tiêu nhiệm vụ cần mạnh dạn các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao, xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ bền vững; xây dựng vườn mẫu, nhà vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái trong đồng bào công giáo..…

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã đóng góp ý nhiều ý bổ sung vào nội dung, chương trình Đại hội như: cần rà soát kỹ, chặt chẽ các số liệu đưa vào báo cáo, trong báo cáo cần bổ sung những việc làm cụ thể của người công giáo trong thời gian qua, nhất là việc nêu gương sáng trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội và có số liệu so sánh để làm nổi bật báo cáo; phương hướng nhiệm kỳ tới cần mạnh dạn đưa chỉ tiêu mô hình phát triển kinh tế hữu cơ bền vững, bổ sung số liệu vườn mẫu, nhà vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái ….  

Phó chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Nguyễn Văn Luận: Báo cáo phải phản ánh toàn diện kết quả của Ban đoàn kết công giáo, phù hợp với yêu cầu chính trị; nội dung các tham luận tại đại hội phải sát với tình hình thực tế ở địa phương…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội, đồng thời đề nghị: Trên cơ sở những ý kiến góp ý của các đại biểu, Ban đoàn kết công giáo huyện cần tiếp  tục hoàn thiện báo cáo trình Đại hội, chuẩn bị chu đáo công tác nhân sự, tham luận tại đại hội.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận.

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan phối hợp làm tốt công tác tuyên tuyên sâu rộng để tạo sức lan tỏa trong đồng bào công giáo và các tầng lớp Nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ  Đại hội đại biểu Người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2022- 2027./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.526.639
  Trong năm: 686.610
  Trong tháng: 6.828
  Trong tuần: 17.635
  Trong ngày: 1.661
  Online: 74