Sáng ngày 9/6, Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuôc họp Ban Thường vụ Huyện ủy để nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 5 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Thị Bình – Trưởng phòng nghiệp vụ 1 - UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Văn Biểu - Phó trưởng phòng nghiệp vụ 2 - Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trong 5 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phạm Ngọc Tạo: Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát; công tác Nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 5 tháng đầu năm 2022.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã và đang tiến hành 03 cuộc kiểm tra đối với 06 tổ chức Đảng và 04 đảng viên; 03 cuộc giám sát đối với 06 tổ chức Đảng và 04 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ tiến hành kiểm tra 02 cuộc đối với 5 tổ chức Đảng; giám sát 02 cuộc đối với 02 tổ chức Đảng và 02 đảng viên gắn với người đứng đầu cấp uỷ.  Qua kiểm tra cho thấy các đảng viên và tổ chức đảng cơ bản triển khai thực hiện các nội dung kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đúng theo quy định.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp nên tình hình an ninh biên giới, an ninh kinh tế, văn hóa, xã hội được giữ vững.

Trưởng phòng TCKH huyện Đậu Đình Dân: Sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm toán Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện kịp thời việc khắc phục.

Trung tá: Võ Châu Tuấn – Trưởng Công an huyện: Cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về sử dụng mạng xã hội để tránh tình trạng bị các đối tượng lừa đảo như thời gian vừa qua; cán bộ không nên sử dụng mạng xã hội để xử lý các văn bản nhà nước, vì qua mạng xã hội sẽ làm lộ bí mật của nhà nước nên đễ dẫn đến phạm tội….

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Lê Thanh Nghị: Trong đầu tư xây dựng cơ bản các phòng, ngành chuyên môn cần phải hướng dẫn quy trình xây dựng hồ sơ theo theo quy định cho các địa phương để tránh sai phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời nêu lên các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng: Trong thời gian qua UBND huyện đã xử lý được rất nhiều vụ việc tồn đọng nhưng trong báo cáo chưa nêu đầy đủ, cụ thể; các ngành trong khối nội chính cần phải tăng cường công tác tham mưu cho Thường trực, BTV để giải quyết, xử ký các vụ việc tồn đọng và những vấn đề phát sinh; các phòng, ngành cần đánh giá, phân tích, mổ xẻ các vấn đề còn vướng mắc, đưa ra các giải pháp để giải quyết dứt điểm những tồn đọng liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Về các nội dung theo kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán UBND huyện đã giao các phòng, ngành, đơn vị địa phương rà soát cụ thể để chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thiều Quang: Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, Ủy ban kiểm tra, các ngành trong khối nội chính cần chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để tập trung kiểm tra giám sát, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng theo ngành, lĩnh vực.

Trưởng Phòng nghiệp vụ 1 – UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bình: Cần nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, tổ chức kiểm tra, giám sát khi dấu hiệu vi phạm để kịp thời ngăn chặn sai phạm; định kỳ huyện cần phải có báo cáo gửi về UBKT Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư Huyện ủy đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra giám sát thời gian qua như: công tác phối hơp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính chưa thường xuyên, năng lực tham mưu chưa ngang tầm với nhiệm vụ, việc đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp còn hạn chế…

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu kết luận cuộc họp

Để thực hiện có hiệu các nội dung theo quy định trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, các ngành trong khối nội chính cần bám vào các chương trình, kế hoạch, chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát;  các cơ quan, đơn vị, phòng, ngành và các địa phương cần phải khắc phục ngay những nội dung kết luận của Ban nội chính và Công an tỉnh, thực hiện tốt công tác hậu kiểm tra, giám sát; UBND huyên cần rà soát, đánh giá và giao cho các phòng chuyên môn có kế hoạch cụ thể về việc khắc phục theo lĩnh vực phụ trách. Các ban xây dựng Đảng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở các tập thể, cá nhân và cập nhật việc khắc phục các nội dung kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Khối nội chính cần duy trì chế độ giao ban, có báo cáo định kỳ, đặc biệt các ngành trong khối nội chính cần chủ động thường xuyên thông tin, phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện tốt công tác an ninh Quốc gia, an ninh biên giới, an ninh mạng ….Xây dựng kế hoạch liên ngành, chủ động ứng phó kịp với mọi tình huống an ninh có thể xẩy ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.644.894
  Trong năm: 621.454
  Trong tháng: 86.148
  Trong tuần: 21.005
  Trong ngày: 650
  Online: 62