Chiều ngày 6/6, Hội Nông dân huyện Vũ Quang đã tổ chức họp Ban chấp hành mở rộng để đánh giá hoạt động tháng 5, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tời gian tới; triển khai chương trình phối hợp “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên Nông dân”.

Hội Nông dân huyện Vũ Quang triển khai chương trình phối hợp  “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên Nông dân”

Bám sát chương trình công tác Hội cũng như nhiệm vụ chính trị của huyện nhà, trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện Vũ Quang đã tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông xuân,  chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hành động và các phong trào thi đua, nhất là chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Các hội viên đã đẩy mạnh thực hiện chỉnh trang nhà ở dân cư, xây dựng các hố lắng lọc nước thải sinh hoạt, xây dựng nhà vườn sinh thái, cụm dân cư sinh thái, làng sinh thái văn minh và mạnh dạn đăng ký thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn như chăn nuôi lợn hữu cơ, trồng ổi, trồng cam hữu cơ…

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vũ Quang Trần Thị Hồng Vững đánh giá hoạt động tháng 5, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, bên cạnh yêu cầu các hội cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua do địa phương phát động, trọng tâm và xuyên suốt đó chính là phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh. Hội Nông dân huyện yêu cầu các Hội cơ sở tập trung tuyên truyền hội viên thực hiện tốt Đề án sản xuất vụ hè thu, đảm bảo diện tích, năng suất và sản lượng, đồng thời chủ động thực hiện công tác phòng, chống bão lụt trong thời gian tới…

Đại diện các công ty, đơn vị giới thiệu các sản phẩm nhằm thực hiện chương trình phối hợp  “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên Nông dân”

Tại cuộc họp, Công ty Bảo hiểm PVI chi nhánh tại Hà Tĩnh, Công ty cổ phần thương mại  Big C Sài Gòn tại Hà Tĩnh và Bưu điện huyện Vũ Quang đã giới thiệu một số sản phẩm nhằm thực hiện “chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên Nông dân”. Qua đó, các hội viên được tiếp cận với các sản phẩm phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại hộ gia đình, nhất là hiểu được quyền lợi thiết thực khi tham gia một số sản phẩm từ Công ty Bảo hiểm và mua hàng hoá từ Công ty cổ phần thương mại Big C chi nhánh tại Hà Tĩnh …

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.620.223
  Trong năm: 628.978
  Trong tháng: 95.513
  Trong tuần: 21.400
  Trong ngày: 2.313
  Online: 22