Chiều ngày 19/5, xã Đức Bồng đã tổ chức hội nghị phát động 100 ngày thi đua cao điểm xây dựng NTM, tổng kết công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị 

Đức Bồng là địa phương đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn NYTM nâng cao trong năm 2022. Hiện nay xã mới có 8/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Khối lượng công việc còn khá nặng nề. Vì vậy với quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra, Đức Bồng đặt ra mục tiêu trong 100 ngày thi đua cao điểm xây dựng NTM sẽ  xây dựng hoàn thành 8 Nhà vườn sinh thái có liên kết, 4 Cụm dân cư sinh thái văn hóa; xây dựng mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó ưu tiên thực hiện tại các cụm dân cư sinh thái văn hóa, làng sinh thái năm 2022.

Nhân dân xã Đức Bồng chỉnh trang nhà ở dân cư, xây dựng hố lắng lọc nước thải sinh hoạt 

Vận động 71 hộ chỉnh trang, nâng cấp nhà ở và công trình phụ trợ; 80 hộ chỉnh trang, cải tạo vườn để phát triển sản xuất; 115 hộ chỉnh trang cổng ngỏ sạch đẹp, 85 hộ xây dựng công trình vệ sinh tự hoại; 184 hộ xây hố lắng lọc nước thải sinh hoạt; 103 hộ xây bao che chắn hoặc di dời chuồng trại, 87 hộ xây dựng hố xử lý rác thải hữu cơ theo hướng ủ phân vi sinh.

Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Cửu phát động 100 ngày thi đua cao điểm xây dựng NTM

Để hoàn thành mục tiêu trên, Đức Bồng đề ra nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; Tranh thủ tối đa nguồn lực đầu tư, các chương trình, dự án, đồng thời huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân để thực hiện chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, các công trình phụ trợ, chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh môi trường, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm…

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Hoán triển khai đề án sản xuất hè thu

Tại hội nghị, xã Đức Bồng đã triển khai đề án sản xuất vụ hè thu năm 2022. Theo đó, toàn xã sẽ tập trung gieo trỉa gần 50 ha, trong đó lúa 30 ha, ngô lấy hạt 5 ha, đậu xanh 5,5ha và rau màu 5ha. Thực hiện tốt công tác chăn nuôi và giữ vững tổng đàn gia súc, gia cầm.  

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Điền thông qua báo cáo công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn

Về công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, với phương châm 4 tại chỗ, Đức Bồng yêu cầu các hội đoàn thể, các thôn, Tổ liên gia trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án đã đề ra. Nhất là phương án về con người, phương tiện và lương thực. Rà soát các công trình, hồ đập, các điểm xung yếu , bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, giản thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về người, tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện và hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, nhất là đẩy mạnh thực hiện 100 ngày thi đua cao điểm xây dựng NTM.

Bí thư Đảng ủy Trần Lê giao nhiệm vụ cho các ngành, đoàn thể, các thôn, khu dân cư. Yêu cầu các đồng chí Bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ công tác của BTV Đảng ủy phụ trách các thôn, các đoàn thể chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân triển khai thực hiện các phần việc việc như: Chỉnh trang nhà ở và công trình phụ trợ, chỉnh trang vườn tạp, trồng cây có giá trị kinh tế, chỉnh trang cổng ngõ sạch đẹp, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, xây dựng hố xử lý rác thải tại hộ theo hướng ủ phân vi sinh, xây dựng hố lắng lọc nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn, xây dựng các “Nhà vườn sinh thái”; “Cụm dân cư sinh thái, văn minh”; “Làng sinh thái”, tuyến đường “sáng, xanh sạch đẹp, an toàn văn minh”, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao... một cách thiết thực và hiệu quả và hàng ngày báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo NTM xã qua phụ trách Nông thôn mới. ... Đồng thời triển khai có hiệu quả đề án sản xuất hè thu và đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn năm 2022.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.620.216
  Trong năm: 628.978
  Trong tháng: 95.513
  Trong tuần: 21.400
  Trong ngày: 2.306
  Online: 15