Từ ngày 9 – 10/5, Đoàn kiểm tra của Ban nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Trần Báu Hà – Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra và làm việc với huyện Vũ Quang về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp và làm việc với đoàn, ở huyện có đồng chí Nguyễn Thiều Quang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bùi Khắc Bằng – Phó Bí thư , Chủ tịch UBND huyện, các ngành trong khối nội chính huyện.

    Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy cho rằng, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã làm tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.  Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 7 cuộc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản trên lĩnh vực nội chính cho 200 cán bộ, đảng viên.

Ông Phạm Đăng Nhật – TUV, Phó Trưởng Ban nội chính thông qua kết quả kiểm tra hướng dẫn về công tác nội chính tại huyện Vũ Quang

    Huyện cũng đã chỉ đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể cấp huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở nòng cốt là các cơ quan thuộc khối Nội chính tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự theo Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015, Kết luận số 32-KL/TW, ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 29/9/2015 của Tỉnh ủy về công tác nội chính; Nghị quyết 07-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Trần Quang Nhật – Phó Trưởng Ban nội chính tỉnh: Đề nghị huyện Vũ Quang cần cập nhật các chương trình kế hoạch về công tác nội chính và cải cách tư pháp trong các văn bản điều hành.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính. Theo đó, giai đoạn 2019 - 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 19 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác nội chính, tiêu biểu như: Chương trình nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp hằng năm; Quyết định 501-QĐ/HU, ngày 14/02/2019 về xác định các cơ quan thuộc khối Nội chính...

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thiều Quang: Công tác tiếp dân được huyện tổ chức thường xuyên, đặc biệt chỉ đạo các địa phương tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó đã tháo gỡ được những bức xúc trong quần chúng nhân dân. Cùng với đó, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã quan tâm, lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Quang Nguyễn Mạnh Hùng: Viện đã thực hiện tốt công tác xác minh thông tin, giải quyết các tin báo của cơ quan điều tra. Phối hợp thực hiện tốt công tác xét xử các vụ án trên địa bàn huyện nhà.

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường thực hiện việc công khai, minh bạch trong các hoạt động như: công tác tài chính, công khai quy hoạch cán bộ, công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất…

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy ban hành 9 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Nhờ vậy, trong giai đoạn 2019 - 2021, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào bị phát hiện, xử lý về tham nhũng.

Trung tá Võ Châu TuấnTrưởng Công an huyện: Đơn vị đã chủ động điều tra, bắt giữ các tội phạm ma túy ngày càng xuất hiện nhiều trên địa bàn.

    Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đề nghị trong thời gian tới cần thực hiện tốt hơn.

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng: Cảm ơn Đoàn kiểm tra Ban nội chính tỉnh đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế của huyện.  Đề nghị các ngành trong khối nội chính tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra Ban nội chính tỉnh đã chỉ ra để thực hiện tốt hơn công tác nội chính và công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang cần chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực an ninh trật tự để kịp thời tham mưu bổ sung các chương trình, kế hoạch hành động.

Duy trì nghiêm chế độ giao ban của Thường trực Huyện ủy với các cơ quan trong khối nội chính để đánh giá hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo hoạt động trong thời gian tới.

Trưởng Ban Nội chính tỉnh Trần Báu Hà kết luận tại buổi làm việc

    Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang cần tiếp tục quan tâm đến việc phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, tổ chức Đảng theo quy định.

    Đặc biệt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu tiêu cực. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện, xử lý tham nhũng; chú trọng tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.260.325
  Trong năm: 261.217
  Trong tháng: 125.593
  Trong tuần: 25.832
  Trong ngày: 3.369
  Online: 76