Sáng ngày 20/4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Vũ Quang, long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư Huyện ủy, Lê Thanh Nghị - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; các đồng chí đại diện UBMTTQ huyện, thành viên tổ công tác của BTV Huyện ủy phụ trách chỉ đạo thị trấn; lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể thị trấn cùng 61 đại biểu đại diện cho gần 500 đoàn viên trong toàn thị trấn.

Văn nghệ chào mừng Đại hội 

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng ủy, chính quyền thị trấn và Ban thường vụ Huyện đoàn, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên nên công tác Đoàn và thanh thiếu niên thị trấn Vũ Quang đã có bước phát triển toàn diện, chất lượng tổ chức Đoàn, đoàn viên ngày được nâng lên, nội dung phương thức hoạt động có nhiều sáng tạo, đổi mới và đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Vũ Quang Lê Ngọc Phước: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban chấp hành Đoàn thanh niên thị trấn khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Vũ Quang khó IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hiện toàn thị có gần 500 đoàn viên thanh niên, sinh hoạt ở 6 chi đoàn tổ dân phố và 3 chi đoàn trường học. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, đổi mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Vũ Quang đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra.  Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống trong ĐVTN; phong trào thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên tình nguyện, tham gia tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng đô thị văn minh”  đã giúp đỡ chỉnh trang được 30 vườn hộ, 12 vườn mẫu đạt chuẩn; vận động nguồn xã hội hóa từ nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng được 4 tuyến đường điện thanh niên thắp sáng đường quê, trị giá trên 50 triệu đồng; 02 tuyến đường thanh niên; 01 khu vui chơi cho trẻ em, trị giá 15 triệu đồng; trồng mới hơn 5.000m hàng rào xanh; tham gia phát sẻ trên 5.000m hành lang an toàn giao thông. Cùng với đó, trong nhiệm kỳ Đoàn thanh niên thị trấn Vũ Quang đã cập nhật, đăng tải được trên 100 ý tưởng vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn phát động; vận động hàng chục thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự; duy trì công tác phối kết hợp tổ chức các đợt tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, đồng thời vận động đoàn viên thanh niên và gia đình mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất và xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao do thanh niên làm chủ. Ngoài ra còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện quản lý hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác qua tổ chức Đoàn với tổng số dư nợ ủy thác trên 1,3 tỷ đồng.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Vũ Quang Lê Tiến Dũng: Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thể hiện tốt vai trò của đoàn viên thanh niên trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 05 lớp cảm tình Đoàn cho 380 đoàn viên ưu tú, việc kết nạp đoàn viên mới được tổ chức đảm bảo theo nguyên tắc, Điều lệ đoàn thanh niên; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy và kết nạp được 28 đồng chí vào hàng ngũ của Đảng.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn thị trấn Vũ Quang cũng đã đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua.

Trung úy Lê Quốc Bình – Chi đoàn TDP 4: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đoàn viên thanh niên; phối hợp tốt với cac ngành đoàn thể trên địa bàn để định hướng, giáo dục thanh niên không rơi vào các tai tệ nạn xã hội; tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên phát triển toàn diện….

Đoàn viên Lê Viết Huỳnh – Chi đoàn TDP 2: Việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú đang còn phụ thuộc nhiều vào cấp ủy Đảng do đội ngủ cán bộ đoàn thiếu kinh nghiệm trong việc thực hiện tuần tự các bước bồi dưỡng, nhận xét, giới thiệu. Nhiều đồng chí đảng viên trẻ chưa phát huy được vai trò tiên phong của mình trong các phong trào thi đua…

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Đồng hành - Phát triển’’. Nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn thanh niên thị trấn Vũ Quang cũng đã đề ra các chi tiêu cụ thể đó là:  có trên 90% đoàn viên thanh niên được quán triệt, tìm hiểu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;  trên 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; mỗi năm xây dựng 1 đến 2 mô hình vườn sinh thái, 01 cụm dân cư sinh thái; mỗi chi đoàn có từ 5 đến 7 công trình, phần việc thanh niên; 100% chi đoàn và Đoàn thị trấn tham gia vào quá trình chuyển đổi số; có ít nhất 80% ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ hiện thực hóa; mỗi năm có trên 70 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 10 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm; hàng năm xây dựng 2 đến 3 mô hình kinh tế thanh niên và tham gia sản phẩm OCOP; 1 đến 2 hoạt động khởi nghiệp; tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, sức khỏe sinh sản vị thành niên, Luật phòng, chống cháy rừng, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ thanh thiếu nhi yếu thế; phấn đấu hàng năm có 5 đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giới thiệu từ 6 đến 8 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, và có 5 đến 7 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; 100% chi đoàn duy trì tốt các hoạt động Đội; 100% hội viên Sao nhi đồng làm theo Năm điều Bác Hồ dạy; 100% nhi đồng lớp 3 được kết nạp đội viên; 100% đội viên lớp 9 được kết nạp đoàn viên…

Bí thư Huyện đoàn Vũ Quang Nguyễn Đức Anh:  Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà đoàn thanh niên thị trấn Vũ Quang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đại hội nghiêm túc thảo luận, đề ra những giải pháp để xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới sát đúng đạt kết quả cao. Trong đó, cần tập trung vào các nhiệm vụ như: nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào và chương trình do Đoàn thanh niên phát động; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; tiếp tục triển khai các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong thanh niên, kịp thời nắm bắt tình hình và dư luận xã hội trong thanh niên...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Phạm Duy Đạt: Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM thị trấn nhiệm kỳ mới cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lói sóng cho đoàn viên thanh, thiếu niên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng chất lượng cán bộ và công tác phát triển đoàn viên mới; đổi mới, sáng tạo trong sinh hoạt chi đoàn; tích cực tham gia các phong trao thi đua của địa phương, phát triển và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, phát huy tốt vai trò của thanh niên trong xây dựng đô thị văn minh. Tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng để bồi dưỡng, phát triển đảng viên; phát huy trí tuệ tham gia cuộc thi tìm hiểu cuộc thi về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng do BTV Huyện ủy Vũ Quang phát động….

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH 

Với tinh thần dân chủ, khách quan Đại hội cũng đã tiến hành bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thị trấn Vũ Quang khóa mới và bầu trực tiếp Bí thư Đoàn thị trấn. Đồng chí Lê Tiến Dũng được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Vũ Quang, nhiệm kỳ 2022-2027.  Đại hội cũng các đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Vũ Quang lần V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân,  Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Lê Thanh Nghị, lãnh đạo thị trấn tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn thanh niên thị trên Vũ Quang khóa mới.

 ....và đại biểu các ban, ngành, đoàn thể thị trấn tặng hoa chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.  

Dịp này, các đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư Huyện ủy, Lê Thanh Nghị - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, cùng lãnh đạo thị trấn và đại biểu các ban, ngành, đoàn thể thị trấn đã tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Vũ Quang, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.444.383
  Trong năm: 554.301
  Trong tháng: 106.593
  Trong tuần: 30.504
  Trong ngày: 246
  Online: 43