Sáng ngày 19/04/2022, UBND huyện Vũ Quang phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Triển khai Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính và nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các phòng, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn.

Đồng chí Phan Hồng Yến – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, đồng chí Phan Hồng Yến – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 2 chuyên đề tập huấn đối với thực tiễn công tác tư pháp. Vì vậy, đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu các nội dung giảng viên truyền tải; thường xuyên tự bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính cũng như nắm vững quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Cán bộ tham gia tập huấn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp giới thiệu, hướng dẫn các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành như: kỹ năng lập biên bản, ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp tỉnh truyền đạt các chuyên đề

Đồng thời được phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Bao gồm nội dung, điểm số và cách tính điểm của các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quy trình, biểu mẫu, tài liệu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, hạn chế trong quá trình áp dụng pháp luật để xử lý vi phạm hành chính ở cơ sở; các tiêu chí tiếp cận pháp luật cũng như tiếp công dân. Qua đó, được các giảng viên trực tiếp giải đáp các vướng mắc, tư vấn, đề xuất một số giải pháp để nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.445.704
  Trong năm: 760.757
  Trong tháng: 26.611
  Trong tuần: 9.463
  Trong ngày: 1.319
  Online: 42