Chiều ngày 08/4/2022, xã Đức Bồng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ Tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Tạo- UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác BTV Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo xã cùng các thành viên trong tổ.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Tạo- UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác BTV Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo xã cùng các thành viên trong tổ. 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Đảng ủy xã Đức Bồng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt tuyên truyền , phổ biến Nghị quyết đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân tạo sự thống nhất, đồng thuận cao.

Chủ trì Hội nghị

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ đạo cũng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ, vai trò của HĐND-UBND, vai trò trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương nhất là trong phong trào xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Năm 2017 xã đạt chuẩn NTM, xã đang phấn đấu xây dựng thành công xã NTM nâng cao năm 2022. Đến nay xã có 8/8 thôn đạt KDC kiểu mẫu, có 166 vườn mẫu, 17 tuyến đường “ sáng- xanh-sạch- đẹp”; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 97%, 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo 5,60%.

Phó bí thư Đảng ủy xã Đức Bồng Nguyễn Văn Cửu khai mạc Hội nghị

Quy chế dân chủ còn được thực hiện và đạt nhiều kết quả trong quá trình tiến hành Đại hội Đảng; bầu cử đại biểu HĐND các cấp; thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH…Kết quả bầu cử cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 và bầu cử BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thực hiện đúng quy định với số phiếu đạt tỷ lệ tuyệt đối. Cử tri tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt trên 99%.

Phó chủ tịch UBMTTQ xã Đức Bồng Dương Thị Oanh: Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ơ cơ sở”

Trong 5 năm, xã đã tổ chức 5 hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân tại 5 thôn với 41 ý kiến tham gia thảo luận. Qua các cuộc đối thoại đã tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh chính đáng của nhân dân.

Bí thư Chi bộ 2 xã Đức Bồng, Phạm Minh Tuấn tham luận nội dung: Thực hiện QCDC cơ sở trong việc vận động nhân dân hiến đất, xây dựng KDC kiểu mẫu

Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể thực hiện đúng trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan. Hàng năm hội nghị cán bộ, công chức được tổ chức nghiêm túc, tạo điều kiện để cán bộ, công chức thực hiện dân chủ trực tiếp, tham gia ý kiến, bàn bạc đề xuất  các giải pháp nhiệm vụ.

Cán bộ Tư pháp xã Đức Bồng, Lê Anh Tuấn tham luận nội dung về công tác CCHC, hoạt động phối hợp hòa giải cơ sở

Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần đưa KT-XH của địa phương phát triển, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn được giữ vững.

Chủ tịch UBND xã Đức Bồng, Nguyễn ngọc Hoán làm rõ thêm một số nội dung mà các ý kiến tham luận đã nêu ra

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 02 ở đơn vị mình, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian tới…

Đồng chí Phạm Ngọc Tạo- UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Tạo- UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác BTV Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo xã đánh giá cao kết quả mà xã Đức Bồng đạt được trong những năm qua và khẳng định việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của nhân dân.

Để Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng chí đề nghị: xã Đức Bồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở.Nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ gắn trách nhiệm của từng cá nhân được phân công. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân kiến nghị và đề xuất. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, chính trị xã hội trong thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực để tạo sức lan tỏa của phong trào.

Bí thư Đảng ủy xã Đức Bồng- Trần Lê quán triệt một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.620.190
  Trong năm: 628.978
  Trong tháng: 95.513
  Trong tuần: 21.400
  Trong ngày: 2.275
  Online: 31