Sáng ngày 8/4, Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I, triển khai nhiệm vụ quý II. Các đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Ngọc Tạo - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Quý 1 năm 2022, trong điều kiện  dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng cấp cấp ủy Đảng, Ủy ban kiểm tra huyện và các xã thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lê Xuân Vị: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Công tác Nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 3 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới….

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tiến hành kiểm tra 01 cuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy các cơ sở đã tiến hành kiểm tra 05 tổ chức và 03 đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; việc quản lý, sử dụng nguồn xã hội hóa và các khoản hỗ trợ từ ngân sách. Qua kiểm tra, kết luận các đảng viên và tổ chức đảng cơ bản thực hiện nghiêm các nội dung theo quy định; giám sát 01 tổ chức và 01 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng nguồn vận động xã hội hóa và các khoản thu, chi khác. Trong 3 tháng đầu năm, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật đối với 02 đảng viên do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch gia đình; cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 03 đảng viên vi phạm điều lệ Đảng.

Các đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Ngọc Tạo - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện đã kịp thời triển khai quán triệt sâu rộng trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên về nội dung kế hoạch công tác về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, thường xuyên tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Tiếp công dân, xử lý đơn thư, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng nên tình hình an ninh biên giới, an ninh kinh tế, văn hóa, xã hội được đảm bảo.

Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Vũ Quang Phạm Hồng Thanh: Cần phải chọn các nội dung để kiểm tra, giám sát, đăc biết là những vấn đề nhạy cảm có nhiều thông tin phản ánh….

Phó bí thư Đảng ủy xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Tịnh: Đức Lĩnh đã ban hành nhiều văn bản đề thực hiện, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện việc jieemr tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực; khi thực hiện nhiệm vụ cân giải trình thầu tình đạt lý cho nhân dân, đặc biệt là công tác tiếp dân và đội thoại trực tiếp với nhân dân; cần phải chủ động, quyết liệt, và cần chọn những người có đủ năng lực sở trường. ......

Phó bí thư Đảng ủy xã Quang Thọ Nguyễn Võ Thịnh: Cần dành nhiều thời gian cho việc kiểm tra giám sát; hiện nay vẫn đang có đơn thư kéo dài, vượt cấp mà chủ yếu là liên quan đến vấn đề đất đai…

Phó bí thư Đảng ủy Vườn quốc gia Vũ Quang Nguyễn Tiến Đàm Tập: Cần tập  huấn nghiệp vụ, cập nhật các văn bản liên quan cho đội ngủ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sơ, vì ở cơ sở chủ yêu đang làm kiêm nhiệm không nên găp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát…

Phó bí thư Đảng ủy xã Ân Phú Nguyễn Đình Minh: Thời gian tới cần phải có sự hỗ trợ của cấp trên để năm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên, đăc biệt là chuẩn tốt cho công tác tổ chức đại hội chi bộ; huyện cần tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng; đề xuất những giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Ngọc Tạo - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Đề nghị các địa phương, đơn vị ra soát, cập nhật lại các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác phối hợp để cung cấp thông tin cho cấp trên; kiểm soát tốt việc kê khai tài sản, chống tham nhũng, tiêu cực; cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạ; kịp thời phát hiện, kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thẳng chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác kiểm tra giám sát thời gian qua như: việc xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát ở một số đơn vị còn chậm, nội dung kiểm tra, giám sát chưa có nhiều đổi mới; việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên thực hiện chưa nhiều; kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng chưa cao, có phát hiện các tồn tại, hạn chế nhưng chưa quy được trách nhiệm của tập thể, cá nhân; công tác báo cáo theo quy định nhiều đơn vị thực hiện chưa kịp thời, chưa chủ động; công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy chưa thường xuyên, chưa bán hành được kể hoạch tiếp công dân theo định kỳ, chưa có kế hoạch cụ thể về lĩnh vực nội chính chính, việc kê khai tài sản đang còn hình thức…

Đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để thực hiện có hiệu các nội dung theo quy định trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cần bám các chương trình, kế hoạch để tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng. Đặc biệt là cần tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy căn cứ Quy định 22-QĐ/TW phối hợp tốt với UBKT Huyện ủy trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực phụ trách; các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc phải xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, quán triệt kịp thời các văn bản, hướng dẫn của Trung  ương, của tỉnh; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, của UBKT, trách nhiệm của người đứng đầu, coi trọng công tác hậu kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn manh: Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tuy có nhiều khó khăn nhưng phải thực hiện, cơ sở Đảng, đảng viên phải hiểu rằng công tác kiểm tra giám sát không phải là việc tìm kiếm các khuyết điểm mà đó là công tác ngăn ngừa, hạn chế xảy ra vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Khi phát hiện thì tùy theo mức độ, tính chất vụ việc mà xử lý sao cho chặt chẽ, khách quan, có lý có tình và thuyết phục được người vi phạm. Các đảng bộ xã cần kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực để triển kha thực hiện tại địa phương; đồng chí Bí thư Đảng ủy phải thực hiện tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết tốt các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân; Các ngành thuộc khối Nội chính theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tham mưu cho huyện về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và có báo cáo định kỳ kết quả công tác của ngành mình; Các cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở trong năm 2022 phải được thực hiện kết thúc trước 30/11 và có báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.620.342
  Trong năm: 626.307
  Trong tháng: 96.212
  Trong tuần: 20.857
  Trong ngày: 81
  Online: 3