Chiều ngày 7/4, xã Quang Thọ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Đình Quang - Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và các đồng chí thành viên tổ công tác của BTV Huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã Quang Thọ.

Sau khi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 02, xã Quang Thọ đã tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết và các văn bản liên quan, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương của các cấp về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ban hành niều văn bản, kế hoạch để thực hiên có hiệu quả Nghị quyết; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,  

Phó bí thư Thường trực xã Quang Thọ Nguyễn Võ Thịnh: Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ơ cơ sở”

Qua 5 thực hiện Nghị quyết 02, Quang Thọ đã có nhiêu chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhất là công tác quản lý, điều hành ngày càng dân chủ, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả và đặc biệt là trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương người dân được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra giám sát nên đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó chủ tịch HĐND xã Quang Trịnh Đình Cường: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quy chế dân chủ cơ sở để mọi người dân đều biêt và thực hiện. Cốt lõi là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được thụ hưởng, cần phát huy trách nhiệm người đứng đầu cáp ủy Đảng, chính quyền và các hội đoàn thể, tăng cường sự phối hợp ngành và thôn, xóm và có sự bàn bạc thống nhất cả hệ thống chính trị để xây dựng kế hoạch sát đúng với tình hình địa phương….

Bí thư chi bộ thôn Kim Quang Vi Văn Hường: Trước khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại thôn đều đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ nên mọi người dân trong thôn rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, người dân đều tự nguyện góp công, góp của để xây dựng nông thôn mới…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 02, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: cần nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu đối với người đứng đầu; công khai, minh bạch, dân chủ trong các nhiệm vụ; cần giám sát chặt chẽ các mặt yếu kém tại cơ sở từ đó kịp thời khắc phục, nâng cao tính dân chủ trong Nhân dân…

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Võ Đình Quang: Đánh giá cao những kết quả mà Quang Thọ đạt được trong thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU; đồng thời mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng thuận; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để huy động tối đa sự vào cuộc, ủng hộ đóng góp các nguồn lực của người dân nâng chất các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới….

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, xã Quang Thọ cũng đã đề ra các nhiệm vụ trong tâm đó là: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các thôn xóm cần tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, thường xuyên kiểm tra giám sát, cập nhất các văn bản của cấp trên; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền; xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng dân chủ để kích động, lôi kéo Nhân dân làm ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội; thường xuyên nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời các mô hình thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.620.175
  Trong năm: 628.978
  Trong tháng: 95.513
  Trong tuần: 21.400
  Trong ngày: 2.256
  Online: 18