Chiều ngày 25/3 Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức buổi kiểm tra và làm việc với xã Đức Bồng về kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao năm 2022. Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì . Tham dự có các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy, Đại diện các Phòng, ban ngành huyện, tổ công tác của huyện phụ trách xã Đức Bồng.

Lãnh đạo huyện kiểm tra khu dân cư thôn 4 xã Đức Bồng

Theo đánh giá sơ bộ về tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao theo quyết định 318/QĐ-Ttg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ xã Đức Bồng đạt 2/19 tiêu chí gồm (Điện, Tiếp cận pháp luật); Cơ bản đạt 6/19 tiêu chí gồm (Giáo dục, Văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại, Nhà ở, Nghèo đa chiều , Quốc phòng và An Ninh); 11 tiêu chí chưa đạt (Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi và phòng chống thiên tai, Thông tin truyền thông, Thu nhập, Lao động, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Y tế, Hành chính công, Môi trường, Chất lượng môi trường sống).

.. và xây dựng nhà nổi cộng đồng tại thôn 5 

Tại buổi làm việc xã Đức Bồng cũng thẳng thắn nhận ra một số hạn chế như: Việc xây dựng khung kế hoạch của các thôn chậm, chưa sát với thực tế, quá trình triển khai không bám khung kế hoạch, khối lượng đạt thấp; phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu chưa đồng đều.

Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì  buổi làm việc với xã Đức Bồng

 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa đồng đều giữa các đơn vị, một số thôn thiếu quyết liệt, cầm chừng, tiến độ thực hiện chậm, chưa đi vào chiều sâu, chưa quan tâm nhiều đến hộ dân. Một số cán bộ phụ trách tiêu chí chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các thôn rà soát khối lượng, xây dựng khung kế hoạch và thẩm định khung kế hoạch thực hiện tiêu chí phụ trách; Sự vào cuộc của các đoàn thể có phần chững lại. Sự phối hợp giữa xã - thôn; các ngành - đoàn thể với nhau có lúc chưa nhịp nhàng.

Lãnh đạo UBND, tổ công tác của BTV Huyện ủy phụ trách xã Đức Bồng, các phòng, ban ngành liên quan cùng tham gia buổi làm việc.

Một số khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu sau khi đạt chuẩn chưa tập trung để giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí đặc biệt là các tiêu chí liên quan đến hộ dân như nhà ở, vườn hộ, công trình chăn nuôi, hàng rào xanh dẫn tới chất lượng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu thiếu tính bền vững.

Đ/c Trần Lê, Bí thư Đảng ủy xã Đức Bồng trình bày kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao.

Tại buổi làm việc xã Đức Bồng cũng đã có một số đề xuất như:  Đề nghị cấp trên quan tâm, hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để nâng cấp các tiêu chí để đạt bền vững. UBND tỉnh, các sở ngành liên quan ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí để thực hiện. Các phòng ban ngành cấp huyện quan tâm hơn nữa để hướng dẫn xã thực hiện các tiêu chí và đề nghị bổ sung công chức phụ trách nông nghiệp - nông thôn mới.

Thôn trưởng thôn 8 -Phan Đình Phúc:  Trên cơ sở hiện trạng thực tế, thôn sẽ tập trung bám khung kế hoạch để thực hiện các phần việc.

Bí thư chi bộ thôn 7 - Nguyễn Quốc Nhật: Thôn có địa bàn rộng, dân cư thưa nên việc thực hiện các tiêu chí gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt , trách nhiệm cán bộ và nhân dân hơn nữa. Cùng với đó đề nghị huyện, xã quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để thôn thực hiện các tiêu chí khó , cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện.

Trưởng phòng KTTHT Nguyễn Văn Tiến: Đề nghị xã rà soát kỹ các tiêu chí đã đạt và chưa đạt, khẩn trương hoàn thiện khung kế hoạch để thực hiện đảm bảo đúng lộ trình.

Trưởng phòng TNMT - Nguyễn Trọng Nghĩa: Xã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm thực hiện tiêu chí môi trường. Đặc biệt là việc chỉnh trang vuờn hộ, hệ thống xử lý nước thải, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi...

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện: Xã Đức Bồng cần nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ. Tận dụng tiềm năng lợi thế để phát triển thêm các mô hình kinh tế, nhất là các mô hình kinh tế mới theo hướng hữu cơ an toàn để nâng cao thu nhập, phát triển bền vững.

Phát biểu kết luận buổi làm việc Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả đạt được của xã trong thời gian qua, tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của cán bộ,  đảng viên nhân dân xã Đức Bồng sẻ đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022.

Đ/c Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận buổi làm việc.

Để đạt chuẩn NTM nâng cao xã cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ , đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề  nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ và hoàn thiện hồ sơ trình cuối 30/6; các đề xuất kiến nghị của xã đề nghị các phòng, ban xem xét them mưu UBND huyện giải quyết.  Bên cạnh đó các phòng, ngành tùy theo chức năng nhiệm vụ bám sát giúp xã tháo gỡ khó khăn; xã cần có thông tin, báo cáo hằng tuần lên huyện về kế hoạch thực hiện và những khó khăn vướng mắc để huyện xử lý. Liên quan đến hạ tầng sẻ cho khảo triển khai thực hiện, về chỉnh trang khu vực trung tâm huyện và chợ Bộng xã cần sớm họp các hộ dân để thông báo về việc triển khai thực hiện.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.772.492
  Trong năm: 547.580
  Trong tháng: 117.711
  Trong tuần: 28.515
  Trong ngày: 1.023
  Online: 55