Sáng ngày 24/3 Uỷ ban nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022. Đ/c Phan Hồng Yến, Phó, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo. Dự và truyền đạt có lãnh đạo, chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở KH&CN Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn Đ/c Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh.  Thời gian qua thông qua áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo điều hành công việc và thiết lập cơ chế giải quyết công việc rõ ràng, thống nhất và công khai minh bạch.

Đ/c Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo tập huấn.

Tuy nhiên ở một số phòng, một số địa phương, việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 vẫn còn hình thức, chưa đi vào thực chất dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao, chưa đạt yêu cầu trong thực tiễn hiện nay. Do đó yêu cầu cán bộ tham gia tập huấn một cách nghiêm túc, có ghi chép các nội dung mà giảng viên truyền đạt. Trong quá trình nghe giảng, nên có sự phản hồi, tương tác hai chiều để buổi tập huấn đạt được hiệu quả cao nhất.

Đ/c Trần Thị Thùy Vân - Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh truyền đạt một số nội dung.

Trong thời gia một buổi, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm thuộc UBND huyện; Chuyên viên phụ trách công tác ISO tại các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo UBND; Công chức: Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng , Môi trường, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội các xã , thị trấn sẻ được lãnh đạo, chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở KH&CN Hà Tĩnh giới thiệu khái quát tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, phương pháp duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 như xây dựng và cập nhật hệ thống tài liệu; ban hành áp dụng tài liệu; tổ chức đánh giá nội bộ; công bố HTQLCL vào thực tiễn hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đồng thời giải đáp một số thắc mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện của các tổ chức, đơn vị thời gian qua.

 Thông qua hội nghị tập huấn cho các cán phòng, ban ngành, cán bộ từ huyện đến cơ sở hiểu rõ hơn và được cập nhật nội dung, cách thức duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và kỹ năng đánh giá nội bộ.

Qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính (CCHC), cải thiện nâng cao điểm số CCHC, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.525.026
  Trong năm: 687.994
  Trong tháng: 8.984
  Trong tuần: 18.273
  Trong ngày: 1.890
  Online: 33