Sáng ngày 23/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị theo NQ số 42 và NQ số 51 của HĐND tỉnh; NQ số 39 của HĐND huyện; kỹ thuật sản xuất cam, lúa hữu cơ và chăn nuôi trên đệm lót sinh học. Tham dự có đồng chí Lê Thanh Yên- Phó chủ tịch HĐND huyện và gần 300 đại biểu ở 10 điểm cầu xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị tập huấn.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn chủ trì Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các giảng viên là cán bộ các phòng, ban chuyên môn UBND huyện đã quán triệt, phổ biến các chính sách trong Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022 - 2025. Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2025.

Các nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đến 31/12/2025. Trong đó, Chính sách Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND gồm: chính sách, cơ chế chung; chính sách, cơ chế đối với các xã chưa đạt chuẩn NTM; cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Hương Khê, Kỳ Anh đạt chuẩn NTM, huyện Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà đạt chuẩn nâng cao, huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chính sách Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND hướng tới 3 nhóm lớn: nhóm chính sách hướng tới an sinh xã hội có số đông đối tượng hưởng lợi trong sản xuất cho nông hộ; nhóm chính sách hướng tới vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; nhóm chính sách đầu tư phát triển nhằm tăng các chỉ số phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn.

Cán bộ Trung tâm UDKHKT&BVCTVN huyện 

...và cán bộ Phòng NN&PTNT huyện phổ biến , quán triệt các nội dung tập huấn. 

Cũng tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 39/202/NQ-HĐND của HĐND huyện Vũ Quang khóa V, kỳ họp thứ 3 về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025. Đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cam, lúa hữu cơ và chăn nuôi trên đệm lót sinh học.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn ở điểm cầu UBND xã Đức Giang

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đ/c Nguyễn Thanh Sơn- Phó chủ tịch UBND huyện đã làm rõ một số yêu cầu cần thiết của việc ban hành các chính sách của tỉnh, huyện; đặc biệt là việc phổ biến, đưa chính sách vào cuộc sống.

Để đạt được mục tiêu tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, huyện Vũ Quang trở thành huyện NTM nâng cao năm 2025 cần phải ban hành cơ chế, chính sách để góp phần cân đối nguồn lực. Trong khi nguồn lực trong cộng đồng dân cư và các địa phương còn rất hạn chế, ngân sách tỉnh, huyện còn khó khăn nên cần cơ chế kích hoạt để vừa tạo điều kiện giúp đỡ người dân và các địa phương còn khó khăn, vừa tạo thêm được nguồn lực xã hội hóa.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn 

Đối với Nghị quyết số 39 của HĐND huyện Vũ Quang khóa V về việc Ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025; nhất là kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất một số sản phẩn nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn huyện Vũ Quang được xem là hướng đi tất yếu nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nền kinh tế nông thôn.

Để các chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng NTM, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tiếp cận, phát huy các chính sách đạt hiệu quả cao nhất.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 2.443.486
    Trong năm: 556.512
    Trong tháng: 109.056
    Trong tuần: 30.181
    Trong ngày: 1.259
    Online: 33