Lĩnh vực tài nguyên và môi trường là lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ với khối lượng nhiều nhất tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) huyện Vũ Quang, trong những năm qua Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện đã thực hiện nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), qua đó góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân khi đến giao dịch.

Trung tâm hành chính công huyện Vũ Quang, nơi tiếp nhận thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân.

Là cơ quan thực hiện các giao dịch liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Vì vậy, Phòng Tài nguyên và Môi trường luôn quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC nhằm tạo bước đột phá cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó, nhiệm vụ cải cách TTHC, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ luôn là nội dung được nhấn mạnh với tinh thần xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Định kỳ hàng tháng, Phòng tổ chức rà soát, thống kê văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đề xuất giải pháp chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế theo hướng rút gọn thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian và TTHC... Do đó, công tác cải cách hành chính của ngành ngày càng đạt được những kết quả tích cực, tạo bước chuyển biến quan trọng trong việc giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức và cá nhân.

Lãnh đạo UBND huyện làm việc với các Phòng, Ban chuyên môn chỉ đạo giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất đai.

Trong năm 2021, Phòng TN&MT và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hương Khê – Vũ Quang đã triển khai thực hiện tốt các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tiếp nhận đúng thành phần và giải quyết theo trình tự và tiến độ. Trong đó, đã tiếp nhận, giải quyết 1.321 hồ sơ đất đai, môi trường; kết quả giải quyết đúng hạn 100%. Đầu năm 2022 lại nay đã tiếp nhận 589 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 472 hồ sơ, đang giải quyết 117 hồ sơ;

Ngành Tài nguyên và Môi trường cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính thông qua hệ thống mạng nội bộ. Theo đó, 100% hồ sơ công việc được luân chuyển trên hệ thống mạng nội bộ. Bên cạnh đó, Phòng tiếp tục duy trì áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thường xuyên cập nhật, công khai văn bản và TTHC thuộc phạm vi quản lý trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện.


Cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện kiểm tra thực địa, giải quyết vấn đề đất đai cho người dân.

Bên cạnh thực hiện các TTHC, thời gian qua Phòng TN&MT đã tập trung xử lý tồn động về đất đai kéo dài nhiều năm, có những vụ việc kéo dài hơn 5 năm, 7 năm thậm chí 10 năm. Phòng TN&MT đã tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 30/3/2021 với 28 đầu việc, đến nay đã giải quyết dứt điểm được 20 đầu việc và chuyển tiếp 8 đầu việc sang thực hiện trong năm 2022.

Sau khi thực hiện Kế hoạch số 45, đầu năm 2022, Phòng tiếp tục tổ chức rà soát và đã tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 37 ngày 18/3/2022 với 16 đầu việc. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, Phòng TN&MT đã xây dựng lộ trình, thời gian thực hiện theo đó đã giao trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân thực hiện, trên cơ sở thực hiện các đầu việc nhằm đánh giá công chức cuối năm cho từng đơn vị, cá nhân.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng đối thoại, trả lời các ý kiến của người dân liên quan đến đất đai.

Ngoài ra hàng tháng đã tham mưu Thường trực, BTV Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện các nội dung tiếp công dân định kỳ, đột xuất cũng như tiếp xúc cử tri, tiếp xúc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.  Qua đó đã nghe, trao đổi, trả lời các kiến nghị của công dân liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết mâu thuẫn công dân, tranh chấp đất, đất rừng, hướng dẫn công dân các nội dung giải quyết theo thẩm quyền và một số nội dung khác. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn liên quan tập trung xem xét, giải quyết theo trình tự, thẩm quyền để sớm giải quyết dứt điểm, thỏa đáng kiến nghị của công dân theo quy định, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân, từ đó đã giảm thiểu tối đa về đơn thư vượt cấp cũng như kiến nghị của người dân, nhiều vụ việc liên quan đến đất đai  từ đây đã được giải quyết kịp thời, được người dân đồng thuận.

Người dân xã Thọ Điền tham gia buổi đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thời gian tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong quản lý và dịch vụ hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường; chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, người dân, để giúp họ hiểu biết đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật; nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC; phát huy hiệu quả đạt được, đi đôi với việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, nhất là những lĩnh vực trọng tâm, như: đất đai, môi trường, khoáng sản…

Cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện   và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hương Khê – Vũ Quang đo thực địa giải quyết  đất cho người dân.

 Cùng với đó Phòng đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến và nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đề xuất UBND huyện nâng cấp và hoàn thiện trang Thông tin điện tử của huyện nhằm giới thiệu những thông tin, kết quả về tài nguyên và môi trường của tỉnh, huyện, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp ngày càng tốt hơn

Xác định việc xử lý các tồn đọng về đất đai được Phòng Tài nguyên – Môi trường đưa lên hàng đầu, kết quả ấy đang là niềm tin động lực để mỗi cán bộ Phòng nhận thức được trách nhiệm, không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện giải quyết từng vụ việc theo quy định của pháp luật, cũng như nâng cao trách nhiệm cho cán bộ từ huyện đến xã trong thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao./.

                 Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Quang

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.512.549
  Trong năm: 700.530
  Trong tháng: 21.940
  Trong tuần: 6.599
  Trong ngày: 737
  Online: 81