Sáng 17/3, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị thống kê toàn quốc năm 2022 với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Ở điểm cầu huyện Vũ Quang do Đ/c Phan Hồng Yến- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị thống kê toàn quốc năm 2022Với chủ đề “Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả”. Tại Hội nghị, đại biểu đã xem phim tài liệu “Thống kê Việt Nam - Hành trình vững bước”; nghe báo cáo “Công tác thống kê Nhà nước - Kết quả đạt được và nhiệm vụ trong thời gian tới”. Báo cáo nhằm đánh giá kết quả đạt được sau hơn 75 năm xây dựng, phát triển, xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, chỉ ra những hạn chế, tồn tại để nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tăng cường kỷ luật kỷ cương, hiệu lực hiệu quả của hoạt động thống kê Nhà nước trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Đến nay, công tác thống kê tập trung ngày càng được hoàn thiện về thể chế; kiện toàn về tổ chức và nguồn lực; hoạt động thông tin thống kê được nâng cao cả về số lượng và chất lượng; công tác thống kê bộ, ngành đã đóng góp tích cực vào kết quả chung của hoạt động thống kê Nhà nước. Các bộ, ngành đã tổng hợp, công bố đầy đủ hoặc một phần 77 chỉ tiêu thống kê quốc gia trong tổng số 79 chỉ tiêu được phân công; đã có 12 bộ, ngành thành lập được tổ chức thống kê, 181 công chức làm công tác thống kê tại 23 bộ, ngành Công tác thống kê tại các tỉnh, thành phố được quan tâm, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ; củng cố tổ chức, nhân lực làm công tác thống kê, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường phối hợp, phân công thực hiện…

Phó chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến chủ trì điểm cầu huyện Vũ Quang

Đại biểu các bộ, ngành, địa phương tham gia thảo luận các nội dung như: Thực trạng và định hướng triển khai công tác thống kê; công tác phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê hải quan; thực trạng sử dụng số liệu thống kê trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND cấp tỉnh; thảo luận của tổ chức Liên hợp quốc…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, cả hệ thống chính trị phải tập trung nâng cao nhận thức về công tác thống kê, đặc biệt là người đứng đầu các cấp chính quyền. Công tác thống kê cần đầy đủ, toàn diện, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục và minh bạch; quá trình phân tích, dự báo cần sát với tình hình để từ đó sử dụng có hiệu quả số liệu đã đưa ra.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Thủ tướng Chính phủ đề nghị người đứng đầu các cấp chính quyền bộ, ban, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác thống kê để có số liệu phục vụ cho sự phát triển KT-XH, xây dựng được nguồn dữ liệu lớn.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành thống kê, song song với đó là xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa theo vị trí việc làm; tập trung nguồn lực cao cho công tác chuyển đổi số, kết hợp các nền tảng để sử dụng hiệu quả số liệu.

Nâng cao sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành và địa phương với Tổng cục Thống kê nhằm tạo ra hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, thống nhất, thông suốt và hiệu quả giữa hệ thống thống kê tập trung với thống kê bộ, ngành và địa phương; coi trọng công tác hợp tác, liên kết quốc tế sâu rộng đối với công tác thống kê.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.525.060
  Trong năm: 687.994
  Trong tháng: 8.984
  Trong tuần: 18.273
  Trong ngày: 1.941
  Online: 24