Sáng ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp của UBND huyện để lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về tích tụ ruộng đất; kế hoạch xử lý các vụ việc tồn đọng về đất đai và Bộ tiêu chí Tổ dân phố văn minh, làng sinh thái, cụm dân cư sinh thái văn minh, nhà vườn sinh thái.

Để thực hiện Nghị quyết 06 – NQ/TU ngày 18/11/2021 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh: về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ  ruộng đất, gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo, huyện Vũ Quang đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan, tham mưu xây dựng bộ tiêu chí  phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ cụ thể, các phòng, ban, ngành đã nghiên cứu, đề xuất và đưa ra Bộ tiêu chí liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Theo đó, huyện Vũ Quang đã xây dựng dự thảo ban hành bộ tiêu chí “nhà, vườn sinh thái có liên kết”, “cụm dân cư sinh thái văn minh”, hướng dẫn tạm thời thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục bình xét “Tổ dân phố văn minh” và kế hoạch xử lý các vụ việc tồn đọng về đất đai, về tích tụ ruộng đất trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng Nguyễn Văn Tiến: Thông qua hướng dẫn tạm thời thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục bình xét “Tổ dân phố văn minh” trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Tại cuộc họp, các phòng, ban, ngành và các địa phương cơ bản đồng tình cao với các dự thảo kế hoạch  cũng như hướng dẫn mà UBND huyện đã xây dựng. Đồng thời bổ sung nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung tiêu chí, chỉ tiêu trong quy định, hướng dẫn. Qua đó đề xuất thêm một số nội dung liên quan đến từng bộ tiêu chí nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tích tụ ruộng đất, xử lý các tồn đọng về đất đai cũng như các quy định của bộ tiêu chí  về xây dựng “nhà, vườn sinh thái có liên kết”, “cụm dân cư sinh thái văn minh”, hướng dẫn tạm thời thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục bình xét “Tổ dân phố văn minh”.

Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM Nguyễn Thị Lương trình bày dự thảo bộ tiêu chí “nhà, vườn sinh thái có liên kết”, “cụm dân cư sinh thái văn minh”.

Phó Phòng tài nguyên môi trường Phan Thị Thúy Hằng trình bày kế hoạch xử lý các vụ việc tồn đọng về đất đai và thực hiện công tác tích tụ ruộng đất trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Phó chủ tịch UBND xã Đức Liên Nguyễn Đình Chuyên góp ý về các nội dung xây dựng Làng sinh thái.

Phó Chủ tịch UBND Thị Trấn Lê Ngọc Trung góp ý về trình tự thủ tục bình xét “Tổ dân phố Văn Minh”.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn kết luận tại hội nghị

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện giao cho các phòng, ngành, địa phương tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, nghiên cứu bổ sung, rà soát toàn bộ các nội dung liên quan và chịu trách nhiệm về các số liệu liên quan đến các tiêu chí, lĩnh vực phụ trách, sớm hoàn thiện Kế hoạch để UBND huyện ban hành bộ tiêu chí “nhà, vườn sinh thái có liên kết”, “cụm dân cư sinh thái văn minh”, hướng dẫn tạm thời thực hiện tiêu chí, trình tự thủ tục bình xét “Tổ dân phố văn minh”.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 1.620.358
Trong năm: 626.307
Trong tháng: 96.212
Trong tuần: 20.857
Trong ngày: 100
Online: 22