Chiều ngày 25/02, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022. Đồng chí Phan Hồng Yến- UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Phó chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến chủ trì Hội nghị 

Năm 2021, huyện Vũ Quang đã bám sát nội dung, chương trình CCHC của các cấp; chủ động ban hành kế hoạch thực hiện, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực.

Trưởng phòng Nội vụ Phan Quốc Long báo cáo triển khai kế hoạch, nhiệm vụ CCHC năm 2022

Tuy nhiên, nhìn chung công tác CCHC của huyện nhà vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, những tồn tại, hạn chế cần phải được nghiêm túc phân tích, đặc biệt các tồn tại hạn chế ở góc độ chủ quan; chỉ ra nguyên nhân và xác định giải pháp khắc phục trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trưởng phòng Tư Pháp Trần Văn Trà: Đề nghị các phòng, ban khi góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Triển khai các văn bản QPPL mới ban hành thêm nơi nhận phòng Tư pháp để theo dõi tổng hợp.

Tại Hội nghị, các phòng, ban, ngành, địa phương cũng đã tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục trong năm 2022, như: Công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC tại các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, kịp thời; Việc tổ chức thực hiện các văn bản QPPL mới ban hành chưa đầy đủ tài liệu kiểm chứng; Việc niêm yết công khai các TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện đã thường xuyên được cập nhật, niêm yết nhưng chưa đầy đủ theo quy định; Tỷ lệ các TTHC có phát sinh hồ sơ thực hiện theo dịch vụ công mực độ 3,4 đạt thấp; Việc thực hiện ứng dụng chữ ký số chưa đảm bảo theo quy định; Chất lượng Cổng TTĐT/Trang TTĐT chưa đảm bảo theo quy định; Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC một số cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn còn nhiều hạn chế; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC còn hạn chế về trình độ, năng lực; Công tác tuyên truyền về CCHC chưa thật sự hiệu quả…

 

Giám đốc Trung tâm VH-TT Trần Đức Thuận:  Tiếp tục tăng cường các chuyên mục CCHC;  đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC trên Cổng/Trang TTĐT huyện, xã; hệ thống truyền thanh cơ sở. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Giang Nguyễn Minh Vinh: Sonng song với công tác kiểm tra, đánh giá công tác CCHC, đề nghị các phòng chuyên môn của huyện tập huấn, hướng dẫn thêm các nội dung mà địa phương còn yếu, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CCHC. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến nhấn mạnh: cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do vậy cần tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự đồng thuận, thống nhất của người dân, tổ chức và xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính.

Phó chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến phát biểu kết luận Hội nghị 

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2022, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung một số nội dung. Trong đó, ngay sau hội nghị, tất cả các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch CCHC 01 huyện để cụ thể hóa, ban hành và triển khai ngay Kế hoạch CCHC năm 2022 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đặc biệt là các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Giao ngành Văn hóa tham mưu phòng Nội vụ kế hoạch tập huấn các nội dung CCHC; Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống CSVC, máy móc thiết bị ở cơ sở để báo cáo UBND huyện; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC cụ thể, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi đơn vị, địa phương.

Phòng Nội vụ thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch 01 của UBND huyện; đánh giá, hướng dẫn các phần việc mà điạ phương đang thiếu. Trung tâm VHTT huyện phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan thông tin tuyên truyền, nhất là các nội dung trong công tác CCHC; phân công cán bộ kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt việc viết, đăng tải các nội dung lên Cổng thông tin điện tử; Phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện CCHC; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận một cửa các cấp…

Tại Hội nghị, Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến cũng lưu ý, trước tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm không ngừng tăng. Đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung công tác thông tin, tuyên truyền người dân tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; phát huy tối đa vai trò các tổ giám sát cộng đồng; sẵn sàng các điều kiện ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.620.294
  Trong năm: 626.307
  Trong tháng: 96.212
  Trong tuần: 20.857
  Trong ngày: 19
  Online: 38