Xã Hương Minh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã giai đoạn 2000 - 2020 và 45 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đến dự có thành viên tổ công tác huyện, Phòng Văn hóa, văn phòng nông thôn mới huyện.

Trong 20 năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”  ở xã Hương Minh được nhân dân tham gia hưởng ứng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội đảm bảo an ninh, trật tự; Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực tự cường làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng khu dân cư.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ chủ trì hội nghị.

Các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan đã dần được xoá bỏ, nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.  Phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá”: được nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện, số lượng gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa ngày càng cao, năm 2020 có 726/761 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 95,4%. Đến nay toàn xã đã có 8/8 thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hoá. Từ năm 2015 đến nay đã có 04 đơn vị được công nhận đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, trạm y tế xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế.  Các cơ quan, đơn vị đều đưa nội dung ứng xử văn hóa trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân; hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo,...luôn được cán bộ và nhân dân hưởng ứng.

Đ/c Phạm Thị Phương, Phó chủ tịch UBND xã Hương Minh thông qua báo cáo  tổng kết 20 năm thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Về thực hiện 45 ngày cao điểm xây dựng NTM, xã Hương Minh đã tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân thông qua các kênh từ hội họp, sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn, thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tăng cường tuyên truyền, vận động, phát động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để tham gia thực hiện có hiệu quả. Kịp thời biểu dương, động viên những tổ chức, cá nhân, gương điển hình trong thực hiện cuộc phát động.

Đ/c Phan Thị Như Trang, Chủ tịch UBMTTQ xã Hương Minh báo cáo kết quả 45 ngày cao điểm xây dựng NTM.

Sau đợt phát động đã có 350 hộ với 745 nội dung được chỉnh trang đảm bảo cảnh quan, môi trường “sáng - xanh - sạch, đẹp. Có 01 cụm dân cư đạt chuẩn “sáng - xanh - sạch, đẹp - an toàn - văn minh” và 02 tuyến đường đạt chuẩn “sáng - xanh - sạch, đẹp”,  xây dựng 28 vườn hộ đạt chuẩn vườn mẫu. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành 7/7 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2021.

Đ/c Nguyễn Sỹ Tiến, Phó ban Dân vận, Tổ phó tổ công tác huyện phụ trách xã Hương Minh: Những kết quả đạt được trong phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và 45 ngày cao điểm xây dựng NTM đã góp phần đưa xã Hương Minh ngày càng đổi mới, nhân dân ấm no, hạnh phúc. 

Đ/c Lê Thanh Truyền, Bí thư Đảng ủy kết luận hội nghị.

Tại hội nghị xã Hương Minh đã đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ  cho thời gian tiếp theo.  Trao khen thưởng cho  7 tập thể, 24 cá nhân xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và  45 ngày cao điểm xây dựng NTM.

Trao giấy khen cho 2 tập thể và 24 cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa "

... và 5 tập thể, 8 cá nhân xuất sắc trong thực hiện 45 ngày cao điểm xâu dựng NTM.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.445.797
  Trong năm: 760.757
  Trong tháng: 26.611
  Trong tuần: 9.463
  Trong ngày: 1.422
  Online: 28