Sáng ngày 6/8, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 8/2021 để nghe và cho ý kiến góp ý vào các Dự thảo Nghị quyết sẽ trình tại Hội nghị BCH trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến, Nguyễn Thanh Sơn.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã thông qua khái quát 4 Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về phát huy tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025; Phát triển thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị văn minh, sinh thái giai đoạn 2021- 2025; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021- 2025 và Bộ tiêu chí xây dựng “ Nhà, vườn sinh thái” trên địa bàn huyện Vũ Quang giai đoạn 2021-2025. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt Quy chế làm việc của UBND huyện Vũ Quang, nhiệm kỳ 2021- 2026 và thông báo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đ/c Phạm Cẩm Hà – Trưởng phòng VHTT huyện trình bày Dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025.

Đ/c Nguyễn  Văn Tiến- Trưởng phòng kinh tế hạ tầng trình bày Dự thảo Nghị quyết về phát triển thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị văn minh, sinh thái giai đoạn 2021- 2025.

Đ/c Trần Hữu Long- Chánh VP UBND huyện trình bày báo cáo tóm tắt Quy chế làm việc của UBND huyện Vũ Quang, nhiệm kỳ 2021- 2026 và thông báo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trưởng phòng TCKH Đậu Đình Dân: Đối với Dự thảo Nghị quyết về phát triển thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị văn minh, sinh thái giai đoạn 2021- 2025 cần xem xét, rà soát để điều chỉnh số liệu dân số, nhà ở và thương mại, dịch vụ lên để xứng tầm thị trấn đô thị văn minh

Trên tinh thần xây dựng, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến góp ý các Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, trong đó đa số các đại biểu đồng tình cao với quan điểm, chủ trương và sự cần thiết của việc xây dựng và ban hành các Nghị quyết, nhất là khi huyện đang quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao năm 2025. Các biểu cũng cơ bản thống nhất những nội dung , mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra đối với từng Dự thảo Nghị quyết. Một số ý kiến đề nghị các phòng ngành chuyên môn và địa phương cần nghiên cứu chặt chẽ các nội dung Nghị quyết, từ đó xây dựng kế hoạch riêng cụ thể phù hợp với lĩnh vực phụ trách, cũng như tình hình thực tiễn của địa phương để khi thực hiện sẽ thuận lợi hơn

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã tập trung vào các nội dung liên quan đến nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Đ/c : Trần Văn Thư-  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ân Phú: Về Dự thảo Nghị quyết Lâm nghiệp đề nghị huyện cần xây dựng quy hoạch tổng thể và rõ ràng, cụ thể hơn để các địa phương liên quan thực hiện. Đối với Nghị quyết phát triển du lịch: Huyện cũng nên có định hướng cụ thể cho từng địa phương thực hiện nội dung nào phù hợp với đặc điểm tình hình.

Đ/c Lê Văn Lợi - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Hương: So với đặc điểm tình hình thực tế ở địa phương thì tiêu chí nhà vườn sinh thái đòi hỏi hơi cao nên số hộ đáp ứng đủ yêu cầu sẽ hạn chế. Về thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, hiện xã đang tập trung thực hiện quyết liệt các tiêu chí còn lại, quyết tâm xây dựng thành công xã NTM nâng cao theo kế hoạch.

Đ/ c Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện: Nhìn chung Các Nghị quyêt đã có sự đầu tư, bám vào các chỉ tiêu để thực hiện.  Cần rà soát điều chỉnh bố cục một số mục, nội dung cô đọng, logic hơn. 

Đc Phan Hồng Yến, Phó chủ tịch UBND huyện: Cần rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh số liệu định lượng phù hợp để cân đối được nguồn lực thực hiện. Đối với Dự thảo về phát triển thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị văn minh, sinh thái giai đoạn 2021- 2025 cần mạnh dạn đặt mục tiêu hình thành và phát triển các mô hình kinh tế mới mang hiệu quả và nâng cao thu nhập cho cư dân thị trấn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng đề nghị: trên cơ sở những ý kiến thảo luận, đóng góp tại cuộc họp, đề nghị các phòng, ban liên quan  UBND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết bảo đảm đầy đủ, chính xác, khách quan và xong trước ngày 12/8 để trình BTV, BCH xem xét, cho ý kiến. Trong đó, lưu ý đối với Dự thảo Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025 cần xem xét, đánh giá và xây dựng các mục sâu hơn và cụ thể hơn; Dự thảo Nghị quyết về phát triển thị trấn Vũ Quang theo hướng đô thị văn minh, sinh thái giai đoạn 2021- 2025 cần rà soát, bổ sung một số nội dung, số liệu cụ thể như ý kiến tại cuộc họp đã góp ý.

Đồng chí Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ngành và địa phương, đơn vị trên cơ sở những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm, cũng như những tồn tại hạn chế, cần nghiêm túc nhìn nhận, soát xét những việc còn tồn đọng để tháo gỡ và giải quyết kịp thời, như: đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản, GPMB...Nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay với lãnh đạo huyện để chỉ đạo xử lý. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu kiện, tạo niềm tin và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân cùng thực hiện nhiệm vụ. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng NTM, đô thị văn minh theo hướng bền vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nhấn mạnh: Nhiệm vụ cần ưu tiên hiện nay là tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận và quản lý cách ly đối với những trường hợp từ các tỉnh Miền Nam trở về, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hàng ngày phải có báo cáo gửi về Ban chỉ đạo trước 16h. Công tác tiêm phòng covid 19 phải thực hiện khách quan, chính xác, đạt hiêu quả. Các xã, thị trấn chủ động xây dựng các phương án, kịch bản khi có công dân về cách ly tại địa phương đảm bảo theo quy định. Cùng với đó tiếp tục huy động sự chung tay hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ quỹ phòng chống Covid theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.044.131
  Trong năm: 797.828
  Trong tháng: 68.233
  Trong tuần: 14.658
  Trong ngày: 166
  Online: 34