Sáng ngày 29/7, HĐND huyện Vũ Quang khóa V nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận các giải pháp phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Dự kỳ họp có Đ/c: Nguyễn Trí Lạc – Giám đốc Sở LĐTB&XH; Nguyễn Thị Nhuần – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Khắc Bằng – Chủ tịch UBND huyện, Trần Bình Lâm – Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Các đồng chí: Nguyễn Thiều Quang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Lê Thanh Yên – Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện cùng chủ tọa kỳ họp.

Đúng 7h30, kỳ họp chính thức được khai mạc. Trong diễn văn khai mạc,  đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy,Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, nêu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp lần này. Qua đó yêu cầu Hội đồng nhân dân huyện cần tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, chính xác về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém, tìm nguyên nhân; phân định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Đồng thời trên cơ sở dự báo tình hình, những thuận lợi và khó khăn, thách thức để xác định nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đ/C Bùi Khắc Bằng – Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tại kỳ họp, Đồng chí Bùi Khắc Bằng – Chủ tịch UBND huyện đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid -19; dịch tả lợn Châu phi; dịch viêm da nổi cục Trâu bò diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội…Tuy vậy, với sự quan tâm của các cấp các ngành, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp với phương châm “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cùng với sự nỗ lực của nhân dân toàn huyện nên tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch trên các lĩnh vực: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt gần 1.554 tỷ đồng, bằng 41,62%KH năm và bằng 116,93% so cùng kỳ. Trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 556.753 triệu đồng, Công nghiêp - Xây dựng đạt trên 728 tỷ đồng, Thương mại - Dịch vụ đạt gần 269 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 21.500 triệu đồng, bằng 77% KH tỉnh giao và bằng 63,24% KH huyện giao.  Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh có nhiều chuyển biên tích cực. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị trật tự ATXH được giữ vững. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được huyện thực hiện nghiêm trong từng cộng đồng dân cư, huyện đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn chưa có ca dương tính với virut SARS-CoV-2.

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và còn những tồn tại, hạn chế, đó là Kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng và thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp chưa ổn định; một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình tại một số địa phương chưa chặt chẽ, tiến độ thi công chậm. Trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, chương trình OCOP: Một số tiêu chí tiến độ chậm, một số thiếu bền vững. Việc chấp hành các quy định trong phòng chống dịch Covid-19 của một bộ phận nhân dân chưa tốt, còn ý thức chủ quan.

Đ/c Ông Trần Bình Lâm – Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện báo cáo công tác giám sát và hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm.

Đ.c Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch  HĐND huyện báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2021.

Đ/c Đậu Đình Dân – Trưởng Phòng tài chính kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm.

Đ/c: Lê Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Hương: Đề nghị HĐND huyện quan tâm, xem xét và hỗ trợ để Đức Hương xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong năm 2021.

Đ/c Phạm Duy Đạt – Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang: Đề nghị HĐND huyện quan tâm đến việc triển khai thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân về hoạt động 6 tháng đầu năm. Báo cáo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội, Ban pháp chế HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, bàn và đưa ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021

Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa 5 đã xem xét và thông qua các Tờ trình và 4 Nghị quyết quan trọng, bao gồm Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm; nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết về việc thông qua danh mục các hạng mục, công trình dự án thực hiện trong kỳ quy hoạch 2021 – 2030; danh mục các công trình, dự án thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện.

 Đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, tích cực, với tinh thần dân chủ, đổi mới, khoa học, đúng quy định; Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa V đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề. Đồng chí Nguyễn Thiều Quang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã bế mạc kỳ họp và nêu ra 9 nhiệm vụ chính trong thời gian tới. Trọng tâm đó là tập trung thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ đột phá đã được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V xác định; Tiếp tục các giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững. Khai thác tối đa tiềm năng, phát triển các sản phẩm đặc sản, khác biệt của địa phương thành sản phẩm OCOP, đảm bảo toàn diện, thực chất và bền vững;  Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc đảm bảo an ninh, an toàn về môi trường, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự và sinh kế lâu dài của người dân; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là môi trường, tài nguyên, đất đai, khoáng sản, bảo vệ rừng. 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 991.006
  Trong năm: 785.502
  Trong tháng: 70.503
  Trong tuần: 14.598
  Trong ngày: 793
  Online: 17