Chiều ngày 19/7, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị để nghe và cho ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa V sẻ xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Quyết toán ngân sách năm 2020; Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm năm 2021; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2026. Đồng thời thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các nội dung trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết, chuyên đề. Xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, của các cơ quan, đơn vị và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đậu Đình Dân, Phụ trách Phòng TCKH báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai 2016 – 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và cơ bản thống nhất các nội dung kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa V. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm bổ sung vào các dự thảo báo cáo của UBND huyên.  

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng: Thông tin về cuộc họp khẩn của UBND tỉnh về việc tiếp nhận các công dân Hà Tĩnh từ TP Hồ Chí Minh về trên địa bàn; việc tiếp nhận cần kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch  khi công dân về. Trong giai đoàn dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường cần tập trung thúc đẩy chuyển đổi số và chọn sản phẩm Cam Vũ Quang làm điểm và tiếp đó sẽ làm các sản phẩm chủ lực khác của địa phương . Cần đẩy mạnh cải cách hành chính mức độ 3, mức độ 4 nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới ….

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Lê Thanh Nghị. Trong đầu tư công cần xây dựng theo thứ tự ưu tiên, rà soát kỹ các danh mục đầu tư, những công trình đầu tư cần quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải; việc xây dựng phòng họp trực tuyến là rất cần thiết để tạo sự liên thông; cần triển khai sớm việc chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp…

Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thiều Quang: Cần ra soát các công trinh trong điểm, quy mô công trình, đánh giá hiệu quả các công trình; rà soát đánh giá năng lực chủ đầu tư, các giải pháp huy động nguồn lực để hoàn thành các công trình và có sự phân cấp rõ ràng…. Cần quan tâm đẩy mạnh xây dựng sản phảm VietGap, Ocop, việc chuyển đổi số cần phải tập trung thực hiện vi đó là xu thế tất yếu trong giai đoạn hiện nay….

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư Huyện ủy cơ bản thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện đồng thời nhấn mạnh đây là kỳ họp quan trọng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, do đó cần bám sát thực tiễn để xây dựng chương trình kỳ họp đúng quy định, bảo đảm chất lượng.

 Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư Huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thi Hà Tân lưu ý: Trong các báo cáo cần phải thông tin đầy đủ, rõ ràng, đặc biệt là báo cáo đầu tư công cần bổ sung, chú thích rõ hơn, cần chỉ ra các  địa phương, đơn vị chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư, đánh giá việc giải phóng mặt bằng. Bổ sung thêm các giải pháp, cơ chế chính sách trong thời gian tới và phối hợp với các nhà đầu tư khi vào đầu tư trên địa bàn, thực hiện chặt chẽ trong việc điều hành ngân sách, việc triển khai đầu tư các công trình cần đánh giá mức độ hiệu quả của công trình để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương. Cần tính toán phù hợp, chặt chẽ theo từng lĩnh vực cụ thể để ban hành Nghị quyết đảm bảo tính cân bằng, có tính chiến lược phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhưng cần phải có thứ tự ưu tiên và có tính khả thi trong một giai đoạn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân đề nghị Thường trực HĐND, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết bảo đảm đầy đủ, chính xác, khách quan, vì đây là Nghị quyết đầu tiên trong một nhiệm kỳ, nên cần phải tính toán kỹ;  chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ kỳ họp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 894.682
  Trong năm: 785.392
  Trong tháng: 76.960
  Trong tuần: 23.033
  Trong ngày: 1.054
  Online: 47