Chiều ngày 7/7, Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đánh giá hoạt động đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Các đồng chí: Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu Vũ Quang, đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Điểm cầu trực tuyến tại UBND tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện công tác xây dựng chính quyền điện tử. Hiện nay hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ sở dữ liệu của các ngành, địa phương được duy trì, bảo đảm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước. 100% cơ quan, địa phương ứng dụng tốt chữ ký số và gửi nhận văn bản điện tử. Toàn tỉnh đã có 1.579 dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 và 711 DVC trực tuyến mức độ 4 được cung cấp. Trong 6 tháng đầu năm, trên Cổng DVC của tỉnh phát sinh 25.392 hồ sơ DVC mức 3, mức 4 trên tổng số 220.782 hồ sơ, đạt tỉ lệ 11,5%. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 12 dự án, hạng mục về CNTT được phê duyệt chủ trương, đang trong giai đoạn thẩm định, phê duyệt và thực hiện, với tổng kinh phí dự kiến bố trí hơn 85 tỷ đồng.

Điểm cầu trực tuyến tại huyện Vũ Quang.

Về đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ BCCI, từ ngày 5/3/2021, công chức tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị tham gia thí điểm giai đoạn II đã trực tiếp hướng dẫn cho nhân viên bưu điện và thực hiện nhiệm vụ. Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) chuyển giao cho nhân viên bưu điện là 154 thủ tục, bước đầu đã tiếp nhận được 863 hồ sơ của Sở Công thương và Sở LĐ-TB&XH. Ở cấp huyện, các địa phương thí điểm gồm: thị xã Kỳ Anh, Can Lộc, Đức Thọ, nhân viên bưu điện đã phối hợp với công chức hướng dẫn tiếp nhận tại trung tâm hành chính công 1.112 hồ sơ trực tiếp, 1.378 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. UBND các địa phương đã giải quyết 2.030 hồ sơ, trong đó có 329 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ BCCI (đạt tỷ lệ 16%). Hiệu quả của đề án là giải quyết được vấn đề lãng phí thời gian của công chức trực tại trung tâm hành chính công của các đơn vị có số hồ sơ phát sinh ít; tiết kiệm được nguồn ngân sách nhà nước; tạo thêm kênh thông tin cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC.

Đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị cơ quan thường trực BCĐ tiếp tục rà soát 14 nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm 6 tháng đầu năm về xây dựng chính quyền điện tử, thúc đẩy những nội dung đang thực hiện dở dang và triển khai 4 nội dung chưa thực hiện. Cần sớm hoàn thiện các thủ tục để trình Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành nghị quyết về chuyển đổi số. Sở TT&TT là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện việc tích hợp dữ liệu cấp tỉnh, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công, ứng dụng CNTT trong xử lý công việc. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp tích hợp dữ liệu, thúc đẩy dữ liệu số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước để phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số; hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin, cung cấp DVC trực tuyến tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh kết luận hội nghị.

Đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cũng lưu ý, phải sớm kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, phân công phân nhiệm rõ ràng gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ. Các sở, ngành, địa phương rà soát lại các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm để thực hiện, hoàn thiện, nâng cao xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Về Trung tâm IOC - trung tâm quản lý giám sát điều hành thông minh của tỉnh, cố gắng thực hiện để đưa vào vận hành thử trong tháng 7 và tiếp tục bổ sung dữ liệu để hoàn thiện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 894.792
  Trong năm: 785.392
  Trong tháng: 76.960
  Trong tuần: 23.033
  Trong ngày: 1.168
  Online: 10