Sáng ngày 7/7, Thường trực Huyện ủy Vũ Quang và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức duyệt nội dung Đại hội Hội LHPN huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Việt Hà – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo của Hội LHPN huyện, đến nay công tác chuẩn bị Đại hội  được triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Hội đã hoàn thành các văn kiện để trình đại hội như: Dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH, đề án nhân sự, đề án đại biểu, dự kiến đoàn chủ tịch …. dự kiến Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức vào ngày 27,28/7/2021.

Sau khi nghe trình bày báo cáo về quá trình chuẩn bị nội dung Đại hội, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, trao đổi và tham gia ý kiến, góp ý về một số nội dung quan trọng như: bố cục, chủ đề Đại hội, các nội dung tham luận, văn kiện, dự thảo báo cáo, đề án nhân sự, công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, kịch bản Đại hộiđánh giá những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2016 – 2021 những tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan và những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tịch UBMTTQ huyện Trần Bình Lâm: Trong điều tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cần tính toán kỹ các phương án phòng chống dịch trong thời gian diễn ra đại hội….

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Lê Thanh Nghị: Báo cáo, cần bám vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện để xây dựng các chỉ tiêu sát đúng, đặc biệt là nâng cáo chất lượng xây dựng NTM, công tác phát triển đảng viên; tập trung tuyên truyền để nâng cao vai trò của phụ nữ; nhân sự cần đưa cụ thể tỷ lệ trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị….

Phó chủ tịch UBND huyện Phan Hồng Yến: Trong báo cáo chính trị cần nêu được cái khó của Vũ Quang, nhưng chi em phụ nữ đã vươn lên như thế nào và đặc thù của Vũ Quang; đưa cụ thể chủ mô hình kinh tế của phụ nữ là bao nhiêu để làm nổi bật vai trò phụ nữ và có bao nhiêu mô hình do chị em làm chủ…

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thiều Quang: Về tổng thể nội dung Đại hội cơ bản đầy đủ, tuy nhiên một số điểm chưa đưa được các nổi bật, trong nhiệm vụ giải pháp cần phải rõ ràng tránh chung chung.. phải nêu được những cái rõ nét, nổi bật của Vũ Quang nói chung và của chị em phụ nữ nói riền, đặc biệt là phụ nữ mạnh dạn áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi số…..

 Chánh văn phòng Hội LHPN tỉnh Trương Thị Lượng: Một số phần trong báo cáo chính trị cần phải rõ ràng cụ thể hơn, ngắn gon, súc tích, cần chọn số liệu tổng quát nhất để đưa vào báo cáo tránh dàn trải; đánh giá sâu về vai trò tham mưu của tổ chức hội, cần xem lại một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ qua để xây dựng cho nhiêm kỳ mới; cần ra soát lại các đơn vị cơ sở để xây dựng chỉ tiêu phù hợp với xu thế phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt là tập trung tuyên truyền nâng cao trình độ cho chị em ứng dụng công nghệ thông tin….

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thi Quyên: Chủ đề Đại hội cần ngắn gọn khái quát hơn, cần tập trung vào đổi mới sáng tạo, áp dụng kHKT; Phụ nũ tham gia vào công tác như thế nào, đặc biệt là trong việc phân loại, xử lý rác thai và chỉ tiêu chỉnh trang vườn hộ, xây dựng khu DCKM, vườn mẫu…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Vũ Quang đối vợi Hội LHPN huyện trong việc xây dựng, chuẩn bị chu đáo các văn kiện và nội dung, chương trình Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà: Hội LHPN huyện Vũ Quang cần nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ của Trung ương hội để xây dựng báo cáo chính trị. Trong báo cáo phải thể hiện được nhưng nét nổi bật của Vũ Quang, vì Vũ Quang là huyện Miền núi biên giới đầu tiên của cả nước về đích NTM nên phải có những cách  khác biệt với những địa phương khác và cần cụ thể các phong trào thi đua.

Các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ qua không đạt cần phải rõ ràng để tìm ra nguyên nhân và có giải pháp sát đúng cho nhiệm kỳ mới, cùng với đó cần bám sát nhưng phải sát với tình hình thực tế của địa phương. Bổ sung phần xây dựng người phụ nữ Vũ Quang năng động sáng tạo theo xu thế mới, đặc biệt là văn hóa ứng xử trên không gian mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục con em không mắc các tệ nạn xã hội; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mưng Đại hội bằng những phần việc cụ thể và; xây dựng phóng sự để công chiếu tại Đại hội .…Trong thời gian diễn ra Đại hội cần chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là cần ra soát kỹ các đại biểu tham dự đại hội có đi từ vùng dịch về và thực hiện tốt 5k.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - TUV, Bí thư Huyện ủy  cảm ơn Hội LHPN tỉnh và các đại biểu đã tham gia góp ý và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Hội LHPN huyện.

Để tổ chức thành công Đại hội đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Hội LHPN huyện tiếp thu, ghi chép đầy đủ để bổ sung vào văn kiện đại hội. Trong báo cáo chính trị cần phải làm nổi bật được công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong những năm gần đây để thể hiện được vai trò của phụ nữ trong thời đại mới.

Nhiệm kỳ mới không thể hiện bàng hình thức, màu mè mà phải bằng những công việc cụ thể và phải có tính liên thông, kế thừa; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở phải chuyên nghiệp, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội, nhất là các chương trình hành động chào mừng đại hội gắn với các nội dung và các khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tập trung hoàn thiện chương trình, kịch bản để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Công tác tổ chức tổ chức Đại hội phải gọn, tiết kiệm, an toàn phòng chống dịch Covid – 19 nhưng đảm bảo nghiêm túc, trang trọng.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.446.858
  Trong năm: 758.376
  Trong tháng: 24.538
  Trong tuần: 6.122
  Trong ngày: 179
  Online: 8