Sáng 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng dự.

Điểm cầu hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm của Hà Tĩnh là 9.581 tỷ đồng, tăng 53,38% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn địa phương quản lý là gần 9.023 tỷ đồng, vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn là gần 559 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn hơn 396 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 chưa đủ điều kiện giao kế hoạch.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 30/6 đạt 4.353 tỷ đồng, bằng 45,43% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 và bình quân chung cả nước.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị, địa phương đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung cả nước, nhiều dự án đã giải ngân hết kế hoạch vốn. Tuy vậy, tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn vẫn còn chậm và chưa đạt yêu cầu.

Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư Huyện ủy; Đ/c Bùi Khắc Bằng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Vũ Quang.

Đối với huyện Vũ Quang, năm 2021 tổng kế hoạch vốn đầu tư được giao là 261.108 triệu đồng cho 62 dự án/ công trình. Đến nay tỷ lệ giải ngân đạt 132.147 triệu đồng, đạt 51%. Vũ Quang cũng là đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc như: công tác GPMB đang gặp nhiều khó khăn; diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc huy động nhân công, thiết bị phục vụ thi công; giá cả một số vật tư, vật liệu tăng cao; một số địa phương, đơn vị chưa thực sự vào cuộc, thiếu chỉ đạo quyết liệt; một số nhà đầu tư chưa thực sự quyết liệt trong đôn đốc nhà thầu triển khai thi công…

Các địa phương, đơn vị cũng cam kết phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt 100% kế hoạch được giao, đến quý III đạt trên 70% kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho rằng, trong 6 tháng đầu năm, các địa phương gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong điều kiện đó, công tác giải ngân vẫn đạt một số kết quả tích cực, đến nay đã đạt 45,43% kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong công tác giải ngân là GPMB, do đó, các địa phương phải coi công tác giải ngân vốn đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Thời gian tới, quan điểm chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công là vướng mắc ở đâu tháo gỡ ở đó; phải làm rõ nguyên nhân của các dự án chậm tiến độ để có giải pháp xử lý phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương đến 31/1/2022, phải hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đề nghị các ngành chuyên môn tiếp tục rà soát, trường hợp các đơn vị, địa phương không đủ khả năng giải ngân thì kịp thời chuyển nguồn vốn cho các đơn vị khác. Tỉnh sẽ lấy kết quả giải ngân của các đơn vị làm tiêu chí để đánh giá xét thi đua, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân người đứng đầu.

Yêu cầu các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi đặc biệt về các thủ tục hành chính để các chủ đầu tư sớm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Các địa phương cũng cần tập trung cao công tác phòng chống dịch Covid-19, việc kiểm soát dịch bệnh sẽ tạo điều kiện tốt cho công tác giải ngân vốn đầu tư.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng uán triệt, chỉ đạo một số nội dung nhằm thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Ngay sau Hội nghị trực tuyến, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng cũng đã quán triệt, chỉ đạo một số nội dung nhằm thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Trong đó, yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương, đơn vị quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Đối với 8/65 công trình chưa giải ngân, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để tổ chức đấu thầu và giải ngân vào đầu tháng 8/2021.

Đối với các Dự án do các BQL dự án tỉnh triển khai trên địa bàn nếu có khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB phải báo cáo UBND huyện xem xét chỉ đạo kịp thời. Về chương trình giao thông nông thôn, đề nghị các địa phương tranh thủ thời gian thuận lợi để nhận xi măng, giao cho các thôn triển khai kịp thời, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng cũng đề nghị các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 gắn với tập trung phát triển kinh tế, xây dựng NTM.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 1.525.015
  Trong năm: 687.994
  Trong tháng: 8.984
  Trong tuần: 18.273
  Trong ngày: 1.874
  Online: 13