Đến thời điểm này toàn huyện đã thu hoạch được 600ha/1.274 ha đạt 47,1%. Để bảo vệ tốt kết quả sản xuất lúa xuân, tránh thiệt hại do thiên tai gây ra và đẩy nhanh tiến độ sản xuất hè thu Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang vừa có Công điện chỉ đạo Trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn với nội dung chính như sau..

Bà con nhân dân xã Đức Bồng tập trung thu hoạch lúa xuân. ( Ảnh Lê Thủy)

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, bà con nông dân huy động tối đa nhân lực, máy cơ giới có trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và làm đất gieo cấy vụ Hè Thu. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi sau khi thu hoạch, tận dụng các điều kiện để tập trung phơi, chống thất thoát sau thu hoạch, đảm bảo chất lượng lúa gạo. Trong điều kiện dịch covid, các địa phương chỉ đạo nhân lực giúp các gia đình có người cách ly thu hoạch lúa vụ Xuân, quản lý chặt chẽ các chủ máy từ các địa phương khác đến đảm bảo điều kiện phòng chống covid.

 Giữ nước tại ruộng để chủ động sản xuất và phối hợp với các Công ty thuỷ nông điều tiết nước với phương châm lấy nước điều hành thời vụ. Chuẩn bị máy móc, các loại vật tư nông nghiệp, giống, phân bón để triển khai sản xuất vụ Hè thu đúng lịch thời vụ theo Đề án sản xuất hè thu của UBND huyện. Chỉ đạo bắc mạ đúng lịch thời vụ, tập trung gieo cấy lúa vụ Hè Thu đồng loạt, phấn đấu kết thúc trước 10/6 để đảm bảo lúa trổ từ 5 -10/8 và thu hoạch trước ngày 15/9 né tránh bão, lũ.

 Chấp hành nghiêm cơ cấu giống và rà soát cân đối cụ thể nguồn giống để đảm bảo gieo cấy hết diện tích kế hoạch, liên hệ, hợp đồng với các doanh nghiệp để chủ động nguồn giống cung ứng cho người sản xuất đảm bảo đủ số lượng, chủng loại với chất lượng tốt. Thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính dự báo phát hiện sớm các đối tượng dịch hại ngay từ đầu vụ như: Rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ,…;

Phòng NN&PTNT, Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN huyện Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi tiến độ thu hoạch lúa Xuân; phân công cán bộ phối hợp với các địa phương hướng dẫn đôn đốc  sản xuất vụ Hè thu đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và lịch thời vụ. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các tổ chức các nhân vi phạm.

Giám đốc  Chi nhánh Điện lực Vũ Quang ưu tiên nguồn điện phục vụ sản xuất, chỉ đạo phối hợp tốt với các địa phương, đơn vị quản lý trạm bơm trên địa bàn huyện cấp điện ổn định 24/24 giờ, đảm bảo cho các trạm bơm chủ động bơm nước sản xuất vụ Hè thu, đặc biệt là thời kỳ cao điểm nhất cho làm đất và gieo cấy Hè thu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và các cơ quan liên quan tích cực, chủ động phối hợp với Phòng NN&PTNT, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân các hội viên đẩy nhanh tiến độ sản xuất Hè thu đảm bảo thời vụ nhằm né tránh thiên tai, giành thắng lợi toàn diện.

Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./

Xuân Hoàn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 777.395
  Trong năm: 734.578
  Trong tháng: 93.972
  Trong tuần: 25.361
  Trong ngày: 1.546
  Online: 37