Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn cùng đoàn công tác của BTV Huyện ủy, văn phòng điều phối NTM, các phòng, ngành chuyên môn UBND huyện vừa có buổi kiểm tra tiến độ, đánh giá các tiêu chí về xây dựng xã NTM nâng cao và có buổi làm việc với xã Quang Thọ.

 Trước buổi làm việc Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn cùng đoàn công tác của BTV Huyện ủy, văn phòng điều phối NTM huyện kiểm tra các điểm xã có kế hoạchxây dựng cụm, tuyến, khu dân cư sinh thái văn minh…..

Với mục tiêu giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, ngay từ đầu năm xã Quang Thọ đã tập trung rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đồng bộ các giải pháp để bổ sung, nâng cấp các tiêu chi. Đến nay qua rà soát, đánh giá theo Quyết định 05 của UBND tỉnh xã đã đạt 20/20 tiêu chí, còn về triển khai, thực hiện xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh thì xã mới đạt 3/7 tiêu chí gồm: Quy hoạch, An ninh trật tự - Hành chính công và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Hạ tầng kinh tế - xã hội; Sản xuất, việc làm,thu nhập, hộ nghèo; Cảnh quan - môi trường, Giáo dục, y tế,văn hóa.

Tại buổi làm việc, các phòng, ngành liên quan đã chỉ ra những nội dung công việc cần bổ sung của từng tiêu chí như: xã cần rà soát, nắm bắt tình hình từng hộ dân, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân vào cuộc quyết liệt hơn, hướng dẫn người dân chỉnh trang vườn hộ, che chắn chuồng trại, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, thu gom và phân loại rác thải; rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến đường giao thông theo hướng dẫn của Sở giao thông vận tải và có khung kế hoạch đối với từng hạng mục nhiệm vụ cụ thể, chỉnh trang lại một số tuyến hàng rào xanh đồng bộ hơn làm điểm nhấn, đặc biệt là các cụm tuyến dân cư phải tạo được sự khác biệt so với các xã khác...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Phụ trách Phòng Tài nguyên và môi trường: Cần hướng dẫn, vận động người dân thu gom và phân loại rác thải, che chắn chuồng trại; chỉ đạo HTX môi trường hoạt động thường xuyên hơn; huy động Nhân nhân dân phát quang đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp…

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Phụ trách Phòng Kinh tế hạ tầng: xã cần phân công cán bộ phụ trách tiêu chí để phối hợp thực hiện hiệu quả hơn; rà soát hồ sơ các tiêu chí để lưu trữ và cập nhật số liệu theo hướng dẫn của các sở ngành liên quan; cắm bổ sung mốc quy hoạch, tổ chức lập, phê duyệt đồ án quy hoạch chung của xã; in ấn treo bản đồ quy hoạch tại các điểm trung tâm và nhà văn hóa thôn….

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn pahst biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực cố gắng của xã Quang Thọ trong triển khai thực hiện nâng cấp các tiêu chí NTM. Đồng thời chỉ ra các mặt còn tồn tại, hạn chế đề nghị xã cần tập trung trong thời gian tới đó là cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ hơn; trên cơ sở ý kiến của các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện, xã cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể; phát động phong trào thi đua xây dựng NTM giữa các thôn; giao chỉ tiêu cho từng ngành, tổ chức đoàn thể, tuyên truyền, vân động Nhân dân vào cuộc quyết liệt hơn; triển khai xây cảnh quan, mô hình kinh tế, khu sinh sinh thái, sinh hoạt cộng đồng làm điểm nhấn, hình thành lên những cụm, tuyến, khu dân cư sinh thái văn minh. Văn phòng nông thôn mới huyện và các phòng, ban, ngành, Tổ công tác của BTV Huyện ủy cần thường xuyên theo dõi, giúp đỡ hướng dẫn, đôn đốc Quang Thọ thực hiện nội dung công việc của các tiêu  chí chua đạt theo quy định.

 

Quốc Lập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 777.400
  Trong năm: 734.578
  Trong tháng: 93.972
  Trong tuần: 25.361
  Trong ngày: 1.554
  Online: 41