TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG KHÓA V, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1. XÃ QUANG THỌ - VŨ QUANG

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong danh sách này là: 05 người.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là 03 người

1.  Tiểu sử tóm tắt ứng cử viên HOÀNG NGUYỄN QUỲNH ANH

1. Họ và tên thường dùng:  HOÀNG NGUYỄN QUỲNH ANH

2. Họ và tên khai sinh:   HOÀNG NGUYỄN QUỲNH ANH

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/03/1994                               4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch:  Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác   

6. Nơi đăng ký khai sinh:   Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

7. Quê quán:   Thôn Trung Nam, Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

8. Nơi đăng ký thường trú:  Tổ dân phố 3, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

 Nơi ở hiện nay:   Như trên

9. Số CMND: 184178955            Ngày cấp: 27/02/2012        Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh

10. Dân tộc:  Kinh                      11. Tôn giáo:   Không

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:   Bác sĩ YHCT

   - Học vị: Bác sĩ .                               

   - Lý luận chính trị:  Sơ cấp

   - Ngoại ngữ:  Anh, trình độ B

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Bác sĩ

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:   

15. Nơi công tác:   Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang

16. Ngày vào Đảng:  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

18. Tình trạng sức khoẻ:   Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội :

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân :

 

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

 

Từ tháng 8 năm 2020 đến nay

 

 

Bác sỹ điều trị - Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang

 

 

2. Tiểu sử tóm tắt ứng cử viên TRẦN THỊ LAN

 

 1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THỊ LAN

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THỊ LAN

3. Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1985.                

  4. Giới tính: Nữ

5. Quốc tịch: Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

7. Quê quán: Xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

8. Nơi đăng ký thường trú:  Thôn 6, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

    Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND:  183205401        Ngày cấp: 02/11/2020.      Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh  

10. Dân tộc: Kinh.                    11. Tôn giáo: Đạo Công giáo

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên nghành Luật

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp

   - Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1  

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ không chuyên trách

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Cán bộ không chuyên trách Văn phòng  

15. Nơi công tác: UBND xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

16. Ngày vào Đảng:

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn UBND xã Quang Thọ.

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội khoá:  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vũ Quang nhiệm kỳ  2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 02 năm 2011

Giáo viên hợp đồng tại trường Tiểu học Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 03 năm 2011 đến tháng 09 năm 2011

Giáo viên hợp đồng tại trường Tiểu học Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 10 năm 2013

Cán bộ bán chuyên trách Văn hóa - chính sách tại UBND xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 11năm 2013 đến tháng 07 năm 2019

Cán bộ hợp đồng Văn hóa -Xã hội tại UBND xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

 

Từ tháng 08 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019

Cán bộ bán chuyên trách Văn phòng UBND xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 01 năm 2020 đến nay

Cán bộ bán chuyên trách Văn phòng UBND xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

 

3. Tiểu sử tóm tắt ứng cử viên Nguyễn Đình Tài.

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ĐÌNH TÀI

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐÌNH TÀI

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/7/1980.           

  4. Giới tính: Nam tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Quê quán: Xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Nơi đăng ký thường trú:  TDP 4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

    Nơi ở hiện nay: TDP 3, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

9. Số CMND: 183145940              Ngày cấp: 18/2/2016.       Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh

10. Dân tộc: Kinh.                     11. Tôn giáo: Không

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành lịch sử

   - Lý luận chính trị: Cử nhân

   - Ngoại ngữ: Anh, trình độ B

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ, công chức

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.  

15. Nơi công tác: Liên đoàn Lao động huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

16. Ngày vào Đảng: 11/6/2005

  - Ngày chính thức: 11/6/2006             Số thẻ đảng viên: 07075646

  - Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

 - Tên tổ chức đoàn thể: UBMTTQ huyện Vũ Quang; Công đoàn cơ quan Khối dân.

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

     Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội:

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vũ Quang khóa IV, nhiệm kỳ  2016 - 2021.

 

 

 

 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 3 năm 2006

Chuyên viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Quang

Từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 11 năm 2009

Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang

Từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 01 năm 2010

Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Vũ Quang

Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vũ Quang

Từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 7 năm 2015

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang

Từ tháng 7 năm 2015 đến tháng  9 năm 2018

 Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang.

Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 9 năm 2020

 Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vũ Quang.

Từ tháng 9 năm 2020  đến nay

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện Vũ Quang.

 
 
 

4. Tiểu sử tóm tắt ứng cử viên Nguyễn Văn Toại

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN VĂN TOẠI

2. Họ và tên khai sinh:   NGUYỄN VĂN TOẠI

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/03/1974;                

  4. Giới tính: Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh:  Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Quê quán:  Xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 5, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

    Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND: 184303027           Ngày cấp: 21/7/2014.               Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh

10. Dân tộc: Kinh                      11. Tôn giáo: Công giáo

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông:   12/12/phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:  Bác sĩ, chuyên ngành Ngoại khoa.

   - Học vị:   Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành Ngoại khoa.             

   - Lý luận chính trị:   Trung câp

   - Ngoại ngữ: Anh, trình độ C

13. Nghề nghiệp hiện nay:  Bác sĩ

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác:   Giám đốc 

15. Nơi công tác:   Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang

16. Ngày vào Đảng:  27/01/2003

- Ngày chính thức: 27/01/2004; Số thẻ đảng viên: 07.049720

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện.

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể:  Công đoàn Trung tâm Y tế huyện

18. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh các năm 2008, 2010;

- Chíến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 2008, 2016.

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không bị kỷ luật, không có án tích

21. Là đại biểu Quốc hội khoá :

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

 (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 5 năm 2001 đến tháng 5 năm 2004

Bác sỹ điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 6 năm 2004 đến tháng 7 năm 2006

Học bác sỹ chuyên khoa cấp I tại Trường Đại học Y khoa Huế.

Từ tháng 8 năm 2006 đến tháng 7 năm 2008.

Bác sỹ, Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Đức Lĩnh. Từ tháng 01 năm 2008: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Trung tâm y tế Vũ Quang.

Từ tháng 7 năm 2008 đến ngày 4 tháng 12 năm 2008

Trưởng Phòng khám - 3CK, Trung tâm Y tế Vũ Quang.

Từ tháng ngày 05 tháng 12 năm 2008 đến tháng 01 năm 2012

Phó Giám đốc -  kiêm trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang;  Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa huyện, nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 02 năm 2012 đến tháng 05 năm 2012

Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Từ tháng 06 năm 2012 đến tháng 5 năm 2020

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang; Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa huyện.

Từ tháng 5 năm 2020 đến nay

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang.

 

5. Tiểu sử tóm tắt ứng cử viên Phạm Đình Tú

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM ĐÌNH TÚ

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM ĐÌNH TÚ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 02/06/1977                        

 4. Giới tính:  Nam

5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin nhập quốc tịch quốc gia nào khác.

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Quê quán: Thôn 5, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

8. Nơi đăng ký thường trú: TDP4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

    Nơi ở hiện nay: Như trên.

9. Số CMND: 184171777          Ngày cấp: 28/06/2012       Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

10. Dân tộc:  Kinh                   11. Tôn giáo: Không.

12. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm, chuyên ngành Toán - Tin.

   - Lý luận chính trị: Trung cấp.

   - Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Uỷ viên Ban thường vụ LĐLĐ

15. Nơi công tác: Liên đoàn Lao động huyện Vũ Quang.

16. Ngày vào Đảng: 09/12/2004.

  - Ngày chính thức: 09/12/2005;    

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:  

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt.

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

 - Bằng khen Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2019

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng:  Không bị kỷ luật, không bị án tích.

21. Là đại biểu Quốc hội:

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân:

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 09 năm 2002 đến tháng 08 năm 2011.

Giáo viên trường THCS Quang - Điền; Bí thư Đoàn trường.

Từ tháng 09 năm 2011 đến tháng 05 năm 2019.

Giáo viên trường THCS Phan Đình Phùng, Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 06 năm 2019 đến nay.

Uỷ viên Ban thường vụ, Cán bộ chuyên trách LĐLĐ huyện.

 
BBT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 777.437
  Trong năm: 735.844
  Trong tháng: 91.884
  Trong tuần: 18.646
  Trong ngày: 49
  Online: 41