Chiều ngày 29/4, Đảng bộ Thị trấn Vũ Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đánh giá thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC trong thời gian tới. Về dự có đại diện các ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

Xác định việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Trong 5 năm, đã ban hành 8 kế hoạch, 11 chương trình hành động; Xây dựng kế hoạch theo các chuyên đề hàng năm, đưa nội dụng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào nội dung sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ gắn với chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tập trung mọi nguồn lực đầu tư nhiều công trình trọng điểm, chỉnh trang, nâng cấp đô thị, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, tỷ trọng dịch vụ thương mại hàng năm đều tăng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,30 triệu đồng. Đến nay, Thị trấn Vũ Quang hoàn thành 6/18 tiêu chí về xây dựng đô thị văn minh, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã trở thành điểm sáng của huyện.

Đ/c Tô Minh Hoài, Phó trưởng Ban Tuyên giáo: Đảng bộ Thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ và các Chỉ thị, NQ của cấp trên.

Thực hiện Kết luận 120 và Nghị quyết 02 của cấp trên về “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”, thi trấn Vũ Quang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, tích cực, đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả.  Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên được nâng lên. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần đưa  kinh tế xã hội của Thị trấn phát triển, nhất là trong xây dựng đô thị văn minh. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Khối đại đoàn kết được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Thị trấn Vũ Quang đã đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện các chỉ thị NQ trong thời gian tới; vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 120 và Nghị quyết 02 của Trung ương, Tỉnh trong 5 năm qua.

Lê Thủy – Văn Tịnh 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 676.803
  Trong năm: 655.251
  Trong tháng: 71.900
  Trong tuần: 13.741
  Trong ngày: 598
  Online: 42