Xã Ân Phú vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết luận 120/2016 của Bộ Chính tri; 3 năm thực hiện Nghi quyết 02/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự hội nghị có đại diện một số Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các thành viên tổ công tác của BTV huyện ủy chỉ đạo xã Ân Phú.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ xã Ân Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, chú trọng học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên gắn với việc học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh cho 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, đồng thời tập trung đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn và đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp vinh danh, khen thưởng..

Phó bí thư Đảng ủy xã Ân Phú Nguyễn Đình Minh: Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới…..

Về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, dân chủ trong Đảng ngày càng được mở rộng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng cụ thể, gần dân, sát dân và nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện tốt; phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã Ân Phú.

Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã Ân Phú Phạm Quang Tùng:  Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện kết luận 120/2016 của Bộ Chính tri và 3 năm thực hiện Nghi quyết 02/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe những câu chuyện, cách làm của nhiều tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn ngày càng đi vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Ân Phú đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực. Đẩy mạnh các phong trào làm theo gương Bác; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, xã Ân Phú cũng đã khen thưởng và trao giấy chứng nhận gương điển hình tiên tiến cho 01 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

 

Quốc Lập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 2.443.406
  Trong năm: 556.512
  Trong tháng: 109.056
  Trong tuần: 30.181
  Trong ngày: 1.175
  Online: 49