Chiều ngày 27/4, Đảng bộ xã Thọ Điền đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị, 3 năm thực hiện Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cap chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy.

Đảng bộ xã Thọ Điền là Đảng bộ mới thành lập từ 2 Đảng bộ xã Sơn Thọ và Hương Điền cũ vào đầu năm 2020, có 247 đảng viên, 16 Chi bộ trực thuộc. Thực hiện “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”,  nơi đây đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức, cá nhân đã gắn việc làm theo vào vị trí công tác và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Thông qua việc học tập và làm theo gương Bác, cả hệ thống chính trị đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tê xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đã có 345 cá nhân và 97 tập thể đăng ký mô hình làm theo cụ thể, gắn với thực hiện phong trào xây dựng NTM.

Thực hiện các Chỉ thị, NQ của cấp trên về “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”, xã Thọ Điền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai có hiệu quả giữa thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã làm chuyển biến nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong cấp ủy, cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Quyền dân chủ của nhân dân được phát huy trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mối quan hệ trong  phối hợp công tác giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể thường xuyên và chặt chẽ hơn trong công tác vận động nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong phong trào xây dựng NTM, phát huy nội lực trong nhân dân để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giúp nhau giảm nghèo. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần đưa  kinh tế xã hội của địa phương phát triển, nhất là trong xây dựng NTM đạt nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc trong xã được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo..

Tại hội nghị, Đảng bộ xã Thọ Điền đã đền ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện  các chỉ thị NQ trong thời gian tới, đồng thời đã vinh danh và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 – 2021.

 

Bích Hường – Hoàng Yến       


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 677.095
  Trong năm: 655.251
  Trong tháng: 71.900
  Trong tuần: 13.741
  Trong ngày: 924
  Online: 83