Chiều ngày 26/4, Đảng bộ xã Đức Lĩnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị, 3 năm thực hiện Nghị quyết 02 BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới” và tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 – 2020”. Dự hội nghị có đại diện Ban dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện, Phòng văn hóa huyện.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Đức Lĩnh nghiêm túc triển khai thực hiện theo chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện phong trào thi đua tại địa phương. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc học và làm theo Bác. Đã có nhiều mô hình làm theo với những hoạt động cụ thể, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhất là trong việc thực hiện phong trào xây dựng NTM của địa phương. Qua việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tác động đến tư tưởng, nhận thức của quần chúng nhân dân, giúp người dân tin tưởng, chủ động tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.  Góp phần đưa xã đạt NTM nâng cao vào năm 2020 và  về đích trước 2 năm so với kế hoạch.

Cũng trong 5 năm qua, thực hiện Kết luận, nghị quyết cấp trên về “ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”, xã Đức Lĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và  triển khai thực hiện. Qua đó đã làm chuyển biến nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các từng lớp nhân dân. Mối quan hệ trong  phối hợp công tác giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể thường xuyên và chặt chẽ hơn trong công tác vận động nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong phong trào xây dựng NTM, phát huy nội lực trong nhân dân để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giúp nhau giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội …

Về phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, sau 20 năm triển khai thực hiện, với cách làm sáng tạo, khoa học, xã Đức Lĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên cả 5 nội dung và 7 phong trào lớn. Vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được thể hiện rõ nét. Phong trào đã từng bước đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. Trong 20 năm qua, toàn xã đã xây dựng và sữa chữa 380 căn nhà tình nghĩa, có 10 tổ hòa giải hoạt động hiệu quả, 10/10 thôn xây dựng được hương ước, quy ước, 100% thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đáp ứng hoạt động sinh hoạt cho nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 52,5% xuống còn 4,6%, 100% người dân nông thôn sử dựng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ gia đình văn hóa tăng từ 61% lên gần 95%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 120 của Bộ chính trị và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đảng bộ xã Đức Lĩnh  cũng đã vinh danh, tặng giấy khen cho 9 tập thể, 17 cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tặng giấy khen cho 3 tập thể và 20 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 – 2020.

 

Bích Hường – Văn Tịnh 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 676.883
  Trong năm: 655.251
  Trong tháng: 71.900
  Trong tuần: 13.741
  Trong ngày: 695
  Online: 68