Chiều ngày 23/4, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 huyện Vũ Quang họp triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thương trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân và Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng tham dự.

Đến nay  tại huyện Vũ Quang các địa phương đã lập xong danh sách và niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, khu vực bỏ phiếu, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin cho toàn thể nhân dân được biết để cử tri đến đối chiếu thông tin; 10/10 xã, thị trấn đã thực hiện tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó chủ tịch HĐND huyện Phạm Ngọc Tạo: Báo cáo kết quả thực hiện công tác bầu cử trong thời gian qua và các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

 Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, với nhiều hình thức; Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện đã tăng thời lượng phát sóng, tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích nhằm cổ động cho cuộc bầu cử, cùng với đó tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về các văn bản của Đảng và Nhà nước, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân: Tiếp tục triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định, cả hệ thống chính trị cần phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; an ninh trật tự và an toàn xã hội cần triển khai một cách chặt chẽ, tập trung làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân từ huyện tới cơ sở….

Chủ tịch UBND huyện Bùi Khắc Bằng: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, nắm tình hình tư tưởng Nhân dân, tiếp nhận và giải quyết tốt đơn, thư của công dân….

Phát biểu kết luận tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thương trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UB bầu cử huyện chỉ đạo trong thời gian tới, tiếp tục tập trung thực hiện việc rà soát danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại trụ sở UBND xã, thị trấn và tại những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra và giải quyết khiếu nại của công dân về việc lập danh sách cử tri; phấn đấu trước ngày 25/4 sẽ hoàn thành việc phân bổ đại biểu về ứng cử tại các địa phương, đến ngày 28/4 sẽ ban hành Nghị quyết về công bố danh sách chính thức đại biểu được bầu ở các đơn vị bầu cử và thực hiện việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu trước ngày 3/5/2021.

Đồng chí Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thương trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UB bầu cử huyện phát biểu kết luận. 

Chỉ đạo Ban thường trực UBMTTQ huyện, xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri; vận động tranh cử, bầu cử minh bạch, dân chủ, công khai; tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiến hành tập huấn công tác bầu cử đảm bảo chuyên nghiệp…..

 

Quốc Lập

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 676.811
  Trong năm: 655.251
  Trong tháng: 71.900
  Trong tuần: 13.741
  Trong ngày: 606
  Online: 48