Đoàn kiểm tra của BTV Huyện ủy vừa tiến hành kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các xã, thị trấn.

 

Công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử được các đơn vị đẩy mạnh.

Qua kiểm tra cho thấy, các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc, chu đáo về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, các địa phương đã ban hành các Chỉ thị, quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử, Ban bầu cử và các tiểu ban bầu cử; Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, Hướng dẫn công tác tuyên truyền, công tác bầu cử, quy trình hiệp thương; Nghị Quyết dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND; Nghị quyết ấn định số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử.

Danh sách cử tri được niêm yến đầy đủ tại các trụ sở xã, thị và Hội quán thôn, tổ dân phố.

Cùng với đó, trên cơ sở số lượng đại biểu được ấn định, các đơn vị đã tổ chức các cuộc họp để giới thiệu đại biểu HĐND xã theo đúng quy trình. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2, lần 3 đúng theo quy định, đảm bảo số lượng, cơ cấu, tỷ lệ, thành phần. Tiến hành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú…

Đoàn tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại xã Đức Giang và Quang Thọ

 Đến nay các địa phương đã thành lập được Ban bầu cử, Tổ bầu cử, phê duyệt khu vực bỏ phiếu, hoàn thành việc lập danh sách cử tri. Tiến hành niêm yết công khai đúng quy định đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho toàn thể nhân dân được biết để cử tri đến các địa điểm niêm yết đối chiếu thông tin.

Đoàn kiểm tra huyện tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thọ Điền

 Cùng với đó, các địa phương đã xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử, đồng thời tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bầu cử. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho quá trình bầu cử được đảm bảo, các biểu mẫu, văn bản, văn phòng phẩm phục vụ cho công tác bầu cử đầy đủ.

và  kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đức Liên và Đức Lĩnh 

Cùng với ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở các xã, thị trấn, các đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế ở một số địa phương. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các xã thị trấn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyển, tổ chức các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử. Tiếp tục theo dõi và nắm bắt việc niêm yết danh sách cử tri tại những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu để kịp thời giải quyết những khiếu nại về việc lập danh sách cử tri. Tổ chức Họp Ủy ban bầu cử để phân bổ danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã theo từng đơn vị bầu cử. Lập và công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng tổ bầu cử, chậm nhất vào ngày 28/4/2021. Chỉ đạo Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp ở khu vực bỏ phiếu, chậm nhất vào ngày 03/5/2021. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri vận động bầu cử. Phát thẻ cử tri cho cử tri, bố trí và trang trí phòng bỏ phiếu. Trên tinh thần đó, các đoàn kiểm tra yêu cầu các địa phương đơn vị thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Bích Hường

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 676.796
  Trong năm: 655.251
  Trong tháng: 71.900
  Trong tuần: 13.741
  Trong ngày: 590
  Online: 42