Sáng 5/04, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Quang đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa I năm 2021

 Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Ban xây dựng đảng đến dự lễ khai giảng.

Trong thời gian 5 ngày ngày, 23 học đến từ các Đảng bộ, chi bô trực thuộc đảng bộ huyện Vũ Quang viên sẽ được tiếp thu 11 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức;  Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Tô Minh Hoài, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới.

Bên cạnh các chuyên đề chính các học viên còn được thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, kết quả 20 năm xây dựng huyện Vũ Quang, nhất là những thành tựu nổi bật của huyện trong thời gian qua.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các học viên cần nghiêm túc học tập, thực hiện nội quy lớp học, đồng thời trong quá trình học tập cần tích cực trao dồi kiến thức, tham gia viết bài thu hoạch đầy đủ, đạt kết quả cao nhất, sau khóa học tiếp tục trau dồi kiến thức, phẩm chất đạo đức, tích cực gương mẫu trong các phong trào.

Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập.

Xuân Hoàn – Văn Tịnh 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 613.508
  Trong năm: 10.771
  Trong tháng: 57.373
  Trong tuần: 12.768
  Trong ngày: 1.254
  Online: 8