Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã ban hành nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

 

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Vũ Quang đã tổ chức thành công 15 kỳ họp. Trong ảnh: HĐND huyện tổ chức kỳ họp bất thường ngày 22/8/2020 để miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh quan trọng.

Phát huy vai trò người đại biểu của Nhân dân

Nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hoạt động của HĐND huyện Vũ Quang vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

HĐND huyện Vũ Quang đã tổ chức thành công 15 kỳ họp và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp.

Xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cầu nối giữa Đảng với dânCác kiến nghị, phản ánh của cử tri được HĐND huyện Vũ Quang tiếp thu, kiến nghị lên các cấp, ngành.

Trong 5 năm qua, đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 80 cuộc tiếp xúc, với gần 5.800 cử tri tham gia; tiếp nhận khoảng 960 lượt ý kiến, kiến nghị.

HĐND 2 cấp đã tiếp nhận 439 đơn thư kiến nghị, phản ánh (cấp huyện 82, cấp xã, thị trấn 357). Các nội dung tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, chế độ chính sách...

Đến thời điểm này, tổng số đơn kiến nghị, phản ánh đã được giải quyết 100% đúng theo quy định của pháp luật, được người dân đồng ý với kết quả giải quyết, không có trường hợp nào khiếu nại.

Bà Lê Thị Hương (64 tuổi) - cử trị thôn 3 (xã Quang Thọ) cho biết: “Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các ý kiến của người dân đều được đại biểu trả lời giải quyết trực tiếp tại hội nghị, một số ý kiến không thuộc thẩm quyền được các tổ đại biểu HĐND huyện chuyển đến các cơ quan chức năng để kiến nghị. Những ý kiến của cử tri đã được các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết thấu đáo, hợp lòng dân".

Xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cầu nối giữa Đảng với dânBà Lê Thị Hương (64 tuổi), cử tri thôn 3, xã Quang Thọ phấn khởi với những kết quả mà HĐND huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Vũ Quang đã ban hành 71 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND đề ra đều đã bám sát chủ trương lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và được UBND huyện, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tích cực, đặc biệt là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được ban hành đã thúc đẩy khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cầu nối giữa Đảng với dânNhững làng quê Vũ Quang đang ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. (Trong ảnh: Làng quê nông thôn mới nâng cao ở xã Ân Phú).

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV và Nghị quyết HĐND huyện khoá IV, kinh tế của Vũ Quang tiếp tục ổn định, đạt và vượt mục tiêu đề ra; kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi nhanh diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, tiến bộ.

Đặc biệt, ngày 29/3/2021, huyện Vũ Quang đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tăng cường giám sát, xây dựng vững chắc niềm tin trong Nhân dân

Hoạt động HĐND Vũ Quang nhiệm kỳ 2016-2021 còn tạo dấu ấn ở những cải tiến, đổi mới, chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát.

Phát huy vai trò là cơ quan đại biểu của Nhân dân, làm cầu nối giữa Đảng với dân, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Vũ Quang đã tăng cường tổ chức các cuộc giám sát, tập trung vào các vấn đề của địa phương, các lĩnh vực được cử tri và Nhân dân quan tâm. Trong đó, nhiều vấn đề nóng đã được chú trọng như: Công tác quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện kiến nghị sau kết luận thanh tra…

Xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cầu nối giữa Đảng với dânPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND khóa IV (Ảnh tư liệu).

HĐND huyện Vũ Quang cũng đã nâng cao chất lượng giám sát thông qua nhiều hình thức như: Giám sát tại kỳ họp, giám sát giữa hai kỳ họp, giám sát bằng hình thức chất vấn, giải trình tại các phiên họp. Nhờ đó, các cuộc giám sát đều có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào những vấn đề còn nhiều vướng mắc, được cử tri quan tâm; các kết luận giám sát có chất lượng hơn, không chỉ đánh giá đúng kết quả đạt được mà còn chỉ ra những khó khăn và đề xuất những giải pháp cần khắc phục.

Xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cầu nối giữa Đảng với dânNhững ý kiến của cử tri được HĐND huyện giải quyết thấu đáo đã tạo niềm tin vững chắc của Nhân dân.

Thông qua các cuộc giám sát, HĐND đã kịp thời nhắc nhở, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND và đề nghị UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực trong bộ máy Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang chia sẻ: “Nhờ chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động nên nhiệm kỳ qua HĐND huyện đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân. Từ đó góp phần tạo được sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xứng đáng là “cầu nối” giữa dân với Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân”.

Một số phương hướng, nhiệm vụ của HĐND huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2021-2026

Tăng cường đổi mới các hoạt động của HĐND, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, chất lượng, hiệu quả các Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tập trung đổi mới các hoạt động của kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND.

Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức thực hiện và giám sát các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn.

Theo Văn Chung ( Báo Hà Tĩnh)

Xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cầu nối giữa Đảng với dânNhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Vũ Quang đã tổ chức thành công 15 kỳ họp. Trong ảnh: HĐND huyện tổ chức kỳ họp bất thường ngày 22/8/2020 để miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh quan trọng.

Phát huy vai trò người đại biểu của Nhân dân

Nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hoạt động của HĐND huyện Vũ Quang vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

HĐND huyện Vũ Quang đã tổ chức thành công 15 kỳ họp và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp.

Xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cầu nối giữa Đảng với dânCác kiến nghị, phản ánh của cử tri được HĐND huyện Vũ Quang tiếp thu, kiến nghị lên các cấp, ngành.

Trong 5 năm qua, đại biểu HĐND huyện đã tổ chức 80 cuộc tiếp xúc, với gần 5.800 cử tri tham gia; tiếp nhận khoảng 960 lượt ý kiến, kiến nghị.

HĐND 2 cấp đã tiếp nhận 439 đơn thư kiến nghị, phản ánh (cấp huyện 82, cấp xã, thị trấn 357). Các nội dung tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, chế độ chính sách...

Đến thời điểm này, tổng số đơn kiến nghị, phản ánh đã được giải quyết 100% đúng theo quy định của pháp luật, được người dân đồng ý với kết quả giải quyết, không có trường hợp nào khiếu nại.

Bà Lê Thị Hương (64 tuổi) - cử trị thôn 3 (xã Quang Thọ) cho biết: “Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các ý kiến của người dân đều được đại biểu trả lời giải quyết trực tiếp tại hội nghị, một số ý kiến không thuộc thẩm quyền được các tổ đại biểu HĐND huyện chuyển đến các cơ quan chức năng để kiến nghị. Những ý kiến của cử tri đã được các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết thấu đáo, hợp lòng dân".

Xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cầu nối giữa Đảng với dânBà Lê Thị Hương (64 tuổi), cử tri thôn 3, xã Quang Thọ phấn khởi với những kết quả mà HĐND huyện đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Vũ Quang đã ban hành 71 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND đề ra đều đã bám sát chủ trương lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và được UBND huyện, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tích cực, đặc biệt là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được ban hành đã thúc đẩy khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cầu nối giữa Đảng với dânNhững làng quê Vũ Quang đang ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. (Trong ảnh: Làng quê nông thôn mới nâng cao ở xã Ân Phú).

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV và Nghị quyết HĐND huyện khoá IV, kinh tế của Vũ Quang tiếp tục ổn định, đạt và vượt mục tiêu đề ra; kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi nhanh diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, tiến bộ.

Đặc biệt, ngày 29/3/2021, huyện Vũ Quang đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tăng cường giám sát, xây dựng vững chắc niềm tin trong Nhân dân

Hoạt động HĐND Vũ Quang nhiệm kỳ 2016-2021 còn tạo dấu ấn ở những cải tiến, đổi mới, chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát.

Phát huy vai trò là cơ quan đại biểu của Nhân dân, làm cầu nối giữa Đảng với dân, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Vũ Quang đã tăng cường tổ chức các cuộc giám sát, tập trung vào các vấn đề của địa phương, các lĩnh vực được cử tri và Nhân dân quan tâm. Trong đó, nhiều vấn đề nóng đã được chú trọng như: Công tác quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện kiến nghị sau kết luận thanh tra…

Xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cầu nối giữa Đảng với dânPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND khóa IV (Ảnh tư liệu).

HĐND huyện Vũ Quang cũng đã nâng cao chất lượng giám sát thông qua nhiều hình thức như: Giám sát tại kỳ họp, giám sát giữa hai kỳ họp, giám sát bằng hình thức chất vấn, giải trình tại các phiên họp. Nhờ đó, các cuộc giám sát đều có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào những vấn đề còn nhiều vướng mắc, được cử tri quan tâm; các kết luận giám sát có chất lượng hơn, không chỉ đánh giá đúng kết quả đạt được mà còn chỉ ra những khó khăn và đề xuất những giải pháp cần khắc phục.

Xứng đáng là cơ quan đại biểu của Nhân dân, cầu nối giữa Đảng với dânNhững ý kiến của cử tri được HĐND huyện giải quyết thấu đáo đã tạo niềm tin vững chắc của Nhân dân.

Thông qua các cuộc giám sát, HĐND đã kịp thời nhắc nhở, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND và đề nghị UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực trong bộ máy Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang chia sẻ: “Nhờ chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động nên nhiệm kỳ qua HĐND huyện đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân. Từ đó góp phần tạo được sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xứng đáng là “cầu nối” giữa dân với Đảng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân”.

Một số phương hướng, nhiệm vụ của HĐND huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2021-2026

Tăng cường đổi mới các hoạt động của HĐND, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, chất lượng, hiệu quả các Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tập trung đổi mới các hoạt động của kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND.

Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức thực hiện và giám sát các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng luật, dân chủ, bình đẳng, an toàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 613.596
  Trong năm: 10.771
  Trong tháng: 57.373
  Trong tuần: 12.768
  Trong ngày: 1.374
  Online: 16