Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, sáng nay (27/3), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết.

 

Hình ảnh tại điểm cầu trung ương (Ảnh: VGP)

Tham dự hội nghị tại điềm cầu trực tuyến Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính Phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc Hội; Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính Phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương... cùng hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc.

Hình ảnh điểm cầu trực tuyến tại huyện Vũ Quang

 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập trung quán triệt 5 chuyên đề: Trong đó được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề 1; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt. Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Dự điểm cầu trực tuyến huyện Vũ Quang có Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân, TUV – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, cán bộ cốt cán trong toàn huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, nhấn mạnh thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt Nghị quyết là công việc thường xuyên, liên tục; phải thực hiện nghiêm túc bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

   Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: VGP)

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt, tập trung nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những định hướng lớn, điểm mới trong nghị quyết; từ đó liên hệ và vận dụng phù hợp với thực tiễn, yêu cầu của mỗi địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị; qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về mặt nhận thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó thống nhất trong ý chí và hành động của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về chính trị và biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng.

Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cán bộ cốt cán và các đảng bộ, chi bộ  tiếp tục triển khai tổ chức học tập nghiên cứu sâu sắc các chuyên đề.

Sau hội nghị ngày thứ nhất lãnh đạo huyện Vũ Quang cũng đã  triển khai kế hoạch tổ chức học tập và quán triệt nghị quyết, đồng thời yêu cầu cán bộ cốt cán và các đảng bộ, chi bộ  tiếp tục triển khai tổ chức học tập nghiên cứu sâu sắc các chuyên đề gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Xuân Hoàn – Văn Tịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 613.638
  Trong năm: 10.771
  Trong tháng: 57.373
  Trong tuần: 12.768
  Trong ngày: 1.428
  Online: 55