Sáng ngày 25/3, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng và Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2021. Các đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Quang Điền, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện các phòng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách theo dõi huyện Vũ Quang.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề mà nhân dân quan tâm. Trung tâm Ứng dụng chuyển giao KHKT huyện triển khai kết luận số 93 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đ/c Nguyễn Quang Điền, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp.

Các Đảng bộ, Chi bộ, đội ngũ báo cáo viên cũng đã được nghe báo cáo công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận cấp trên của huyện nhà trong quý I, như: Tập trung tuyên truyền kết quả, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả phát triển KT-XH, xây dựng NTM, công tác phòng chống dịch bệnh...

Tại Hội nghị, Các Đảng bộ, Chi bộ cũng đã thảo luận, báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng ở đơn vị mình và đề xuất một số vấn đề cần quan tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bà Phan Thị Mai Linh- Trưởng phòng tuyên truyền, báo chí và xuất bản Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác tuyên truyền đa dạng, hiệu quả của huyện Vũ Quang trên các lĩnh vực ...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao kết quả đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ, đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh, huyện để tập trung tuyên truyền đa dạng trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thiều Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Trong đó, tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; công tác phòng chống dịch bệnh covid 19, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cũng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên; tập trung thực hiện các quy định về kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng; Chỉ đạo giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021).

 

Lê Thủy- Văn Tịnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 613.522
  Trong năm: 10.771
  Trong tháng: 57.373
  Trong tuần: 12.768
  Trong ngày: 1.276
  Online: 30