Chiều ngày 17/3, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự hội nghị có Đ/c Phạm Ngọc Tạo - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện, Phó Ủy ban bầu cử huyện, Lê Thanh Nghị - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phan Hồng Yến – Phó Chủ tịch UBND. 

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã báo cáo tình hình việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, sau hội nghị hiêp thương lần thứ 1, trên cơ sở thông báo của thường trực HĐND huyện, thường trực Ủy ban MTTQ  huyện đã kịp thời ban hành thông báo đến các cơ quan, tổ chức, xã, thị trấn được phân bổ giới thiệu người ứng cử; đồng thời phối hợp tổ chức hướng dẫn quy trình  giới thiệu người ứng cử, ban hành biểu mẫu theo quy định hướng dẫn người được ứng cử hoàn thiện hồ sơ. Ngày 15/3, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện nhận đầy đủ hồ sơ của 60 người được giới thiệu ứng cử từ Ủy ban bầu cử huyện. Trong đó, người được các cơ quan cấp huyện giới thiệu ra ứng cử là 46 người, chiếm tỷ lệ 76,67%, người được các xã, thị trấn giới thiệu ứng cử là 14 người, chiếm tỷ lệ 23,33%.

Lãnh đạo UBMTTQ huyện chủ trì Hội nghị hiệp thương lần 2.

Qua tổng hợp thực tế, các cơ quan đơn vị đã giới thiệu có cơ cấu thay đổi, trong đó: nữ 25 người, tăng 3 người, chiếm 41,67%, trẻ 27  người, tăng 13 người, chiếm 45%, ngoài đảng 7 người, chiếm 11,67%, tôn giáo 2 người chiếm 3,3%. Nhìn chung, các đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V đều được các tổ chức, đơn vị, cử tri nơi công tác đánh giá cao, có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn gần dân, có năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ II, các đại biểu đã tổ chức thảo luận, biểu quyết 100%  nhất trí chốt danh sách sơ bộ của 60 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ II, UBMTTQ huyện Vũ Quang đã tổ chức hội nghị hướng dẫn chi tiết việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Bích Hường – Thu Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 613.579
  Trong năm: 10.771
  Trong tháng: 57.373
  Trong tuần: 12.768
  Trong ngày: 1.349
  Online: 43