Thời gian này các Đoàn kiểm tra bầu cử của Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã tổ chức đi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45 – CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ chính trị, Chỉ thị số 46 – CT/TU, ngày 7/8/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 01 – CT/HU ngày 25/8/2020 của BTV Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân cùng Tổ kiểm tra huyện tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hương Minh.

Qua kiểm tra, các  Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của các địa phương. Các xã, Thị Trấn đã bám sát các Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử.

.... và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đức Bồng,

Cùng với ban hành các văn bản, Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử, các địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh của xã; Tổ chức các cuộc họp, phân công nhiệm vụ cụ thể về phụ trách bầu cử, chỉ đạo bầu cử; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám  sát công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Đ/c Võ Đình Quang, UVBTV - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cùng Tổ công tác tiến hành kiểm tra tại xã Quang Thọ

Các địa phương cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, ban bầu cử, Tổ bầu cử, các tổ giúp việc, chia đơn vị bầu cử, chia khu vực bỏ phiếu. Thực hiện đúng quy trình triển khai các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Tổ chức hiệp thương thảo thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

Đ/c Trần Bình Lâm, UVBTV - Chủ tịch UBMTTQ huyện cùng Tổ công tác kiểm tra chuẩn bị bầu cử tại xã Đức Liên.

Trên cơ sở số lượng đại biểu được ấn định, các đơn vị, thôn đã tổ chức các cuộc họp để giới thiệu đại biểu HĐND xã, thị theo đúng quy trình. Ủy ban bầu cử các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch, phương án chặt chẽ để bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Nhờ đó, đến thời điểm này, nhìn chung tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Không có các điểm nóng và các sự việc nổi cộm xảy ra, không có các phần tử gây rối, quấy nhiễu tiến trình cuộc bầu cử…

Tại các cuộc kiểm tra, các xã, thị trấn cũng nêu lên một số khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó mong muốn BTV Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo, định hướng và các giải pháp giúp địa phương thực hiện tốt nhất công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân, TUV - Bí thư Huyện ủy Vũ Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra ở xã Đức Bồng.

Tại các buổi kiểm tra, các Đoàn kiểm tra của BTV Huyện ủy cũng đã định hướng, chỉ đạo một số địa phương về đẩy mạnh công tác tuyên truyền; bổ sung, số lượng người ứng cử đảm bảo theo quy định, cơ cấu thành phần, tỷ lệ người ứng cử phải phù hợp với đặc điểm tình hình của từng thôn, cơ quan, tổ chức. Đoàn kiểm tra cũng đặc biệt lưu ý các địa phương cần quan tâm, chỉ đạo, nhận định tình hình, khả năng có thể ảnh hưởng tới việc tổ chức bầu cử. Vì vậy cần chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề từ cơ sở, không để các vấn đề nổi cộm xảy ra. Đồng thời xây dựng phương án, kế hoạch, đề ra các tình huống và phương án giải quyết khi có sự việc xảy ra, nhằm thực hiện tốt nhất cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông qua kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình triển khai thực hiện Luật, các quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử, đồng thời nắm bắt tình hình và kết quả chuẩn bị công tác bầu cử; kịp thời giúp các địa phương khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong các bước quy trình, thủ tục, kịp thời hướng dẫn giúp cơ sở chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ công tác bầu cử được tốt hơn; nắm bắt những tồn tại, khó khăn vướng mắc thực tiễn tổ chức thực hiện trong bầu cử mà chưa có giải pháp hoàn chỉnh nhất để có cơ sở kiến nghị với các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết; bảo đảm cho cuộc bầu cử thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Qua kiểm tra, giám sát đến nay 100% cơ sở đã hoàn thiện việc giới thiệu người ứng cử, hoàn chỉnh hồ sơ ứng cử gửi về Ủy ban bầu cử cấp xã để tổng hợp và bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đúng thời gian quy định để tổ chức hiệp thương lần hai (từ 15/3-19/3/2021).

Đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, được UBMTTQ huyện thông báo đến các cơ quan, tổ chức giới thiệu 60 người; qua tổng hợp các cơ quan đơn vị đã giới thiệu nữ là 25 người chiếm 41,67%; trẻ tuổi 27 người chiếm 45%; ngoài đảng 6 người chiếm 10%; tôn giáo 2 người chiếm 3,3%, đối chiếu với số liệu cơ cấu được thông báo phân bổ của MTTQ thì các chỉ tiêu cơ cấu nữ, trẻ đều tăng.

Được biết đây cũng là cuộc tự kiểm tra, giám sát của huyện để tự đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử từ huyện đến cơ sở để báo cáo đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp tới.

Hường – Lập – Hương - Tuấn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 613.539
  Trong năm: 10.771
  Trong tháng: 57.373
  Trong tuần: 12.768
  Trong ngày: 1.301
  Online: 53