Chiều ngày 11/3 Ban Chỉ đạo 35 huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đến dự có Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân, TUV – Bí thư Huyện ủy đã đến dự.

Đ/c Nguyễn Thái Hà, Phó trưởng phòng tuyên truyền, báo chí và xuất bản Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề.

Trong 1 buổi các thành viên BCĐ, Tổ thư ký 35, Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội, cán bộ công chức Huyện ủy đã được đồng chí Nguyễn Thái Hà, Phó trưởng phòng tuyên truyền, báo chí và xuất bản Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề: Âm mưa hoạt động của các thế lực thù địch chống cách mạng Việt Nam. Nhận diện và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng. Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật trên mạng xã hội.

Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân, TUV – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân, TUV – Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, hội nghị tập huấn là dịp tốt nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng, phương pháp đấu tranh bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho thành viên các ban; nhất là nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác; nhận diện rõ những âm mưa thủ đoạn, các quan điểm sai trái, thù địch để từ đó có phương pháp đấu tranh hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình mới, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Qua đó tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, cũng cố niềm tin trong nhân dân, đối với sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nền tư tương của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó đề nghị các thành viên tham gia tập huấn tiếp thu tốt các chuyên đề để áp dụng vào thực tiễn  đấu tranh các luận điệu sai trái một cách có hiệu quả.

Xuân Hoàn – Quốc Lập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 613.590
  Trong năm: 10.771
  Trong tháng: 57.373
  Trong tuần: 12.768
  Trong ngày: 1.366
  Online: 8