Trong không khí mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Tân Sửu 2021 và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. BBT Cổng TTĐT Vũ Quang trích đăng bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - TUV, Bí thư Huyện uỷ về những thành quả nổi bật của huyện nhà trong năm 2020 và định hướng, đột phá trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ HÀ TÂN, TUV - BÍ THƯ HUYỆN ỦY VŨ QUANG.

BBT: Năm 2020, mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song được đánh giá là một năm thành công của huyện Vũ Quang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng NTM. Xin đồng chí cho biết những thành quả nổi bật của huyện nhà trong năm 2020 là gì?

Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân: Có thể nói, năm 2020 là năm đầy thách thức đối với cả nước nói chung và Vũ Quang nói riêng: dịch bệnh Cvivd-19, thiên tai lũ lụt, thay đổi nhân sự chủ trì… Song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, vì vậy năm 2020 huyện nhà đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, để lại những dấu ấn tốt đẹp nhân kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Vũ Quang. 

Thứ nhất, trên lĩnh vực kinh tế - xã hội: 

Trong 20 chỉ tiêu cơ bản về phát triển KT- XH có 16 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt trên 95%, trong đó có các chỉ tiêu khó như chỉ tiêu thu ngân sách đạt 135% KH; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha trong trồng trọt đạt cao 108 triệu/ha....  Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đạt được những kết quả nổi bật, năm đầu tiên huyện có xã đạt chuẩn  nâng cao là Ân Phú và Đức Lĩnh, phong trào NTM đồng đều tất cả các địa phương.

 Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm đặc biệt, tổ chức chu đáo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch;

 Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. Nhất là phối hợp các lực lượng bảo vệ an ninh vùng biên, an toàn các ự kiện chính trị của quê hương, đất nước.

Thứ hai: Trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo đồng bộ, tập trung, đạt kết quả cao ở các cấp.

 Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Đại hội Đảng các cấp, Nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nhận thức của cán bộ, Đảng viên, nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết 04 được chú trọng thực chất. Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo dân chủ, minh bạch, công khai theo các quy định của Trung ương, của tỉnh và huyện. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18, 19 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, Hoạt động dân vận chính quyền, dân vận khéo ngày càng chú trọng chiều sâu, chất lượng. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy được vai trò vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua; thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền, lợi và giám sát phản biện.

Triển khai, thực hiện tốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt trong dịp sinh hoạt 3/2 năm nay, 176 chi bộ/ 27 Đảng bộ đã tổ chức rất chất lượng sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu, đưa NQ Đại hội Đảng vào cuộc sống; ôn lại truyền thống 91 năm của Đảng cộng sản Việt Nam; Thông báo nhanh kết quả ĐH XIII của Đảng. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị rất ý nghĩa, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; cán bộ các cấp về sinh hoạt gần dân, lắng nghe nhân dân, cũng cố niềm tin và lãnh đạo các nhiệm vụ tốt hơn.

BBT: Trong rất nhiều kết quả đạt được, theo Đ/c thành tựu nào để lại dấu ấn rõ nét nhất?

Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân:  Năm 2020, là năm cuối nhiệm kỳ, cũng là năm tăng tốc đạt mục tiêu huyện Nông thôn mới, huyện Vũ Quang đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; trong đó nổi bật và để lại dấu ấn đậm nét đó là:  Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp đúng tiến độ, chất lượng, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong nhân dân. Hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính, Trung tâm Y tế huyện và sớm thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về xã, thị trấn. Thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua và mục tiêu kép. Giá trị các ngành kinh tế vẫn đạt khá cao. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng. Thu ngân sách vượt kế hoạch sau rất nhiều năm không đạt.

 Năm 2020 VQ có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao ( Đức Lĩnh và Ân Phú).  Đã có trên 70% khu dân cư đạt chuẩn, hoàn thành nhiều tuyến, cụm dân cư " Sáng – Xanh – Sạch- Đẹp – An toàn – Văn minh” . Đô thị Thị trấn Vũ Quang được quan tâm đầu tư, chỉnh trang. Tạo nên sinh khí, vẻ đẹp, bản sắc NTM Vũ Quang.

 Đặc biệt, Vũ Quang là huyện miền núi, biên giới đầu tiên của Tỉnh hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM.  Vườn Quốc gia Vũ Quang được công nhận “Vườn Di sản ASEAN”. Việc triển khai thu hút các nhà đầu tư du lịch hồ Ngàn Trươi và Vườn Quốc gia Vũ Quang có nhiều khả quan.  Xây dựng thành công thí điểm mô hình nuôi cá lồng bè trên Hồ Ngàn Trươi. Triển khai hiệu quả đề án Ngoại ngữ.

An sinh xã hội là năm được quan tâm đặc biệt, thu hút được trên 10 tỷ đồng từ các nguồn để hổ trợ các gia đình khó khăn, vùng khó khăn; gần 170 nhà ở cho dân; dịp tết nguyên đán năm nay trên 5000 suất quà được huy động trao cho người dân không bỏ ai lại phía sau, tạo cơ hội phát triển bình đẳng.

 Quốc phòng – an ninh được đảm bảo, nhất là an ninh nông thôn, an ninh biên giới, thực hiện tốt công tác đối ngoại.

BBT: Để có được những thành công trong năm 2020. Theo đồng chí, những yếu tố nào để chúng ta đạt được những kết quả đó ?

Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân: Tổng hòa nhiều yếu tố, nhưng có thể tổng kết  là: Thành quả trên chính là kết tinh của sức mạnh Nhân dân và cả hệ thống chính trị trong nhiều nhiệm kỳ qua. Trong lãnh đạo, huyện đã bám sát chỉ đạo, ủng hộ của tỉnh, thu hút các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư các thiết chế nông thôn tạo nên diện mạo mới.  Đặc biệt trong từng thời kỳ, giai đoạn cụ thể hóa Nghị quyết, chính sách, lựa chọn các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trong từng năm, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương phát động phong trào thi đua sâu rộng trong nhân dân.

 Đổi mới trong tổ chức sản xuất, chủ động, kiên trì, mạnh dạn trong xây dựng các mô hình sản xuất mới gắn với tiêu chí xây dựng NTM; quan tâm đến xã khó khăn, sát nhập, vùng sâu. Vai trò nêu gương, tiên phong đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cơ sở “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, hàng trăm đảng viên, cán bộ đã tích cực xây dựng vườn mẫu, cụm dân cư mẫu, mô hình kinh tế; nêu gương trong lối sống, tôn trọng Nhân dân, sâu sát cơ sở, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành… đã góp phần kích hoạt tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng ở các địa phương, khu dân cư, tổ liên gia…

 Chú trọng, đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đây là yếu tố rất quan trọng. Nhất là công tác cán bộ, công tác kiểm tra, công tác chính trị tư tưởng... từ đó tạo được sự đoàn kết, dân chủ cao trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

BBT: Xin đồng chí cho biết những định hướng tạo bước đột phá phát triển mới trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng trong năm 2021 và những năm tiếp theo ?

Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa V, chúng ta dành được những thành quả quan trọng  nhưng xét trên bình diện chung Vũ Quang vẫn là huyện miền núi khó khăn, thu ngân sách thấp; thương mại, dịch vụ chậm phát triển... phát triển chưa bền vững. Vì vậy trong chỉ đạo huyện sẽ bám sát các định hướng, chiến lược mới của TW, của Tỉnh trong văn kiện Đại hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Ban hành, triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành xây dựng chương trình, khung kế hoạch cụ thể, đê ra giải pháp đồng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao đạt, vượt KH đề ra.

Thứ hai, Tập trung quyết liệt thực hiện xây dựng NTM theo hướng bền vững, trong đó ưu tiên chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM; định hướng xây dựng 2 xã NTM kiểu mẫu; 2 xã NTM nâng cao; Các xã còn lại tiếp tục củng cố, giữ vững tiêu chí xã NTM; nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực, sản phẩm Ocop Vũ Quang, xây dựng nhiều cụm, tuyến đường đẹp, khu dân cư kiểu mẫu, khối phố văn minh; nhà - vườn- hộ kiểu mẫu no ấm, giàu bản sắc.

 Thứ ba, Đẩy mạnh thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng liên kết với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng. Quan tâm đặc biệt đến các đơn vị khó khăn, đơn vị sáp nhập, biên giới, thực hiện tốt an sinh xã hội.

Thứ tư, triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ. Tập trung thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính để thu hút đầu tư vào địa bàn. Từng bước khởi động khai thác hiệu quả đa mục tiêu của Hồ Ngàn Trươi, Vườn Quốc gia ASEAN, phát triển đô thị Thị Trấn Vũ Quang ngang tầm đô thị trung tâm huyện lỵ.

Thứ năm, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo hướng trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng. Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo điều hành thực hiện nghiêm túc việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến về thái độ phục vụ trong đội ngũ công chức, viên chức và nâng cao tính chuyên nghiệp hiệu lực hiệu quả của bộ máy nhà nước, phấn đấu thực hiện tốt phương châm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đề ra ’’Dân chủ - Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”.

BBT: Nhân dịp đầu xuân năm mới đồng chí Bí thư muốn gửi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà điều gì?

Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân:  Phát huy truyền thống, khát vọng của nhân dân quê hương Cần Vương anh hùng và những thành tích đạt được trong năm 2020, tôi tin tưởng rằng năm 2021 Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân huyện nhà tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Năm mới Tân Sửu, thay mặt lãnh đạo huyện tôi trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà lời chúc mừng năm mới: an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.

BBT: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 543.818
  Trong năm: 11.053
  Trong tháng: 59.111
  Trong tuần: 8.781
  Trong ngày: 976
  Online: 30