Sáng ngày 19/01, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2021 cho Cán bộ Ban chỉ huy Quan sự xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tự vệ; cán bộ Trung đội trưởng Dân quân tự vệ, các binh chủng.

Trong thời gian 4 ngày, cán bộ tham gia lớp tập huấn được bồi dưỡng, tiếp thu các nội dung: Tình hình Quân sự - Quốc phòng năm 2021; phương pháp thông tin định hướng tư tưởng trước những vấn đề mới phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở; những nội dung cơ bản hoạt động công tác Đảng, công tác chính tri; một số nội dung cơ bản của Nghị định 02/2018, ngày 31/12/2018 của Chính phủ về tình trạng khẩn cấp quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; phương pháp tổ chức tổ chức huấn luyện điều lệnh đội ngũ; phương pháp huấn luyện kỷ thuật chiến đấu DQTV; công tác DQTV, giáo dục QP-AN; nội dung cơ bản của Thông tư 43/2020 của Bộ Quốc phòng về quy cách soạn thảo hệ thống kế hoạch cấp xã; hướng dẫn tập ngắm trúng vào bìa chỉ đỏ, ngắm chụm vào bìa nền trắng và 15 động tác trường côn; công tác đảm bảo an toàn trong kiểm tra kỷ thuật chiến đấu DQTV, diễn tập chiến đấu phòng thủ; sắp xếp vũ khí trang bị trong tủ súng ở đơn vị cơ sở; quy định đảm bảo an toàn khi tiếp xúc sử dụng vũ khí đạn dược; và một số nội dung về công tác tham mưu huấn luyện, công tác phòng chống dịch Covid-19…

Thiếu tá: Bùi Hải Lâm – Chính trị viên phó BCHQS huyện: Truyền đạt các nội dung tình hình quân sự - Quốc phòng năm 2021; phương pháp thông tin định hướng tư tưởng, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị….

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở. Từ đó không ngừng củng cố và nâng cao trình độ tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng năm 2021.

 

Quốc Lập – Thu Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 543.779
  Trong năm: 11.053
  Trong tháng: 59.111
  Trong tuần: 8.781
  Trong ngày: 936
  Online: 65