Chiều ngày 9/2, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ xã Ân Phú, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

Sau khi nghe xã Ân Phú  thông qua dự thảo các báo cáo, chương trình đại hội, các đại biểu cơ bản đồng tình và đóng góp thêm các ý kiến quan trọng vào văn kiện như: Xác định lại chủ đề đại hội ngắn gọn và có ý nghĩa bao hàm hơn, trong đó làm nổi bật được chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới; Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, trên từng lĩnh vực phải nêu bật được kết quả cụ thể cũng như những chỉ tiêu chưa đạt để có sự so sánh, ví dụ như giá trị sản xuất, chăn nuôi, xây dựng NTM…Cần làm rõ, cụ thể hơn 3 khâu đột phá để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Về lĩnh vưc xây dựng Đảng cần đánh giá cụ thể, chi tiết hơn; báo cáo kiểm điểm ngắn gọn hơn, tránh dàn trải…

Lãnh đạo xã Ân Phú báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị cho Đại hội là rất quan trọng, quyết định sự thành công của Đại hội, do đó phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Các đồng chí tổ công tác BTV phụ trách xã và các ban, ngành cần bám sát, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội. Mặt khác, đồng chí đề nghị tổ xây dựng văn kiện cần thảo luận kỹ, nhuần nhuyễn để thống nhất và xác định rõ chủ đề đại hội, ngắn gọn, dễ hiểu hơn và phải hướng đến mục tiêu nhiệm kỳ tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu hoặc nâng cao; chú ý tới nội dung các tham luận tại Đại hội đảm bảo được tính dân chủ, trí tuệ, có chiều sâu. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải bám sát quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu kết luận buổi duyệt đại hội Đảng bộ xã Ân Phú

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ đức, đủ tài, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; công tác nhân sự cấp ủy và bầu cử phải đảm bảo công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị trên cơ sở các ý kiến góp ý đầy đủ, khách quan của các đại biểu dự Hội nghị, xã Ân Phú phải xem xét, rà soát lại các báo cáo văn kiện để chỉnh sửa hợp lý, hoàn thiện theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của BTV; phấn đấu tiến hành tổ chức đại hội Đảng bộ xã Ân Phú trong tháng 4/2020.

 

Lê Thủy – Thu Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 187.058
Trong năm: 11.517
Trong tháng: 64.204
Trong tuần: 15.251
Trong ngày: 1.010
Online: 35