Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc vùng quy hoạch xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh gồm 06 lô cụ thể như sau:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 2.443.458
Trong năm: 556.512
Trong tháng: 109.056
Trong tuần: 30.181
Trong ngày: 1.230
Online: 1