Sáng ngày 10/3, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2020. Dự lễ khai giảng có đồng chí Trần Đức Huyên – Trưởng ban tổ chức Huyện ủy và đại diện lãnh đạo các Ban Đảng huyện ủy.

Tham gia khóa học có trên 70 học viên là những đoàn viên, cán bộ hội viên, quần chúng ưu tú đến từ các phòng ban chức năng, các trường học và các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 14/3, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức chính trị thông qua 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó các học viên cũng được tham gia chuyên đề ngoại khóa để trau dồi kiến thức chính trị. 

Đồng Trần Xuân Chính – Phó giám đốc TTBDCT huyện: Truyền đạt chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thông qua lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam; thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; từ đó, xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quốc Lập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 116.851
Trong năm: 20.352
Trong tháng: 30.817
Trong tuần: 8.642
Trong ngày: 175
Online: 44