Gắn công tác phòng chống dịch Covid -19 với xây dựng Nông thôn mới, nhất là thực hiện chủ đề “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh”, “xây dựng vườn mẫu”, “Tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Nhà sạch – vườn sạch – sạch Covid-19 ”, Hội nông dân các xã đã triển khai nhiều hoạt động theo chủ đề.

Theo đó Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên nông dân tập trung cải tạo và chỉnh trang vườn hộ, nhà ở, hàng rào xanh, chuồng trại chăn nuôi, xử lý hệ thống nước thải... sau gần một tuần phát động cho thấy hội viên, nhân dân hưởng ứng tích cực, tiêu biểu như xã Đức Hương, Đức Liên, Hương Minh, Đức Bồng, Quang Thọ ... đồng thời cán bộ, hội viên, nhân dân tuân thủ các quy định, nguyên tắc về phòng, chống dịch Covid-19,  không tụ tập từ 2 người trở lên, giữ khoảng cách 2m giữa người với  người, đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng và đúng kỹ thuật nhằm  góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và đảm bảo tiến độ công việc không gây gián đoạn và ùn tắc theo kế hoạch trong xây dựng Nông thôn mới.

Thời gian tới Hội tiếp tục tập trung  tuyên truyền vận động hội viên nông dân thông qua hệ thống mạng, công nghệ thông tin, zalo nhóm,  facebook , hộp thư điện tử tới cán bộ,  hội viên tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn  cải tạo và chỉnh trang vườn hộ, nhà ở đồng thời tích cực tăng gia sản xuất, chăm sóc vụ Xuân 2020.  

Kết thúc đợt cao điểm 15 ngày, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện sẽ kiểm tra, tổng hợp và biểu dương những đơn vị làm tốt, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo./.

                                                                     Bùi Thị Ngọc: HND huyện


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 673.993
Trong năm: 653.090
Trong tháng: 70.552
Trong tuần: 13.912
Trong ngày: 2.940
Online: 85